Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ve zkratce - Rozšíření okruhu nemocensky a důchodově pojištěných osob a změny v daňové uznatelnosti odměn členů statutárních orgánů

13.7.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Do připomínkového řízení byl rozeslán vládní návrh novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a dalších zákonů, jejíchž účinnost je navrhována od 1. 1. 2012.

     Podle návrhu se okruh nemocensky pojištěných osob rozšiřuje o společníky a jednatele společnosti s ručením omezeným, komanditisty komanditních společností a ředitele obecně prospěšných společností, jestliže tyto osoby mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou společností odměňováni. V případě, že společník společnosti s ručením omezeným je současně jednatelem téže společnosti, je pojištěn z těchto činností jen jednou. Jedná se tedy v podstatě o návrat k situaci, která platila před 1. 1. 2009.

     Dále je navrhováno do okruhu nemocensky a důchodově pojištěných osob zařadit členy kolektivních orgánů právnické osoby, dále