Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Upozornění k tiskopisům pro DPH

22.10.2021, Zdroj: Finanční správa

Dochází k zavedení nových tiskopisů pro daň z přidané hodnoty.

V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty („zákon o DPH“) účinnou od 1. 10. 2021 (zákon č. 355/2021 Sb.) která je zaměřena zejména na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop Shop, dochází k zavedení nových tiskopisů („formulářových podání“) pro daň z přidané hodnoty a zároveň k některým změnám stávajících formulářových podání.

Změny formulářových podání jsou provedeny vyhláškou č. 358/2021 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška je dostupná ve Sbírce zákonů.

Nová formulářová podání jsou dostupná v databázi daňových tiskopisů na internetových stránkách Finanční správy ČR.

[úprava přiznání k dani z přidané hodnoty a jeho pokynů k vyplnění] V souvislosti s novými pravidly v oblasti elektronického obchodování a zavedením systému One Stop Shop dochází rovněž k úpravě přiznání k dani z přidané hodnoty a pokynů k jeho vyplnění:

 • Na ř. 1 a 2 se uvádí mimo jiné nově údaj o základu daně a dani u zdanitelných plnění
  • podle § 4 odst. 9 (prodej zboží na dálku),
  • podle § 4 odst. 10 (prodej dovezeného zboží na dálku) a
  • podle § 13a (dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní),
   pokud u těchto plnění je místo plnění v tuzemsku a nebyla přiznána daň přes zvláštní režim jednoho správního místa dle § 110a a násl.
 • Řádek 24 je nově nazván Vybraná plnění (§ 110b odst. 2) a uvádí se do něj hodnota uskutečněných vybraných plnění s nárokem na odpočet daně, na která je použit zvláštní režim jednoho správního místa, nebo na která by tento režim mohl být použit, pokud by osoba uskutečňující vybraná plnění byla v tomto režimu registrována, s výjimkou zdanitelných vybraných plnění uvedených na ř. 1 a 2.,

  Jedná se o následující vybraná plnění:
  • poskytnutí služby osobě nepovinné k dani s místem plnění v členském státě odlišném od členského státu, ve kterém má osoba uskutečňující vybraná plnění sídlo nebo provozovnu,
  • prodej zboží na dálku s místem plnění podle § 8 odst. 1,
  • dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní podle § 13a odst. 2 písm. b),
  • prodej dovezeného zboží na dálku s místem plnění podle § 8a.
  Na ř. 24 se uvádí také hodnota výše uvedených plnění s nárokem na odpočet daně i v případech, kdy je daň odvedena napřímo prostřednictvím daňového přiznání v jiném členském státě nikoliv v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa.
 • Na ř. 26 se uvede hodnota dle § 71h zákona o DPH osvobozeného dodání zboží zahraniční osobou provozovateli elektronického rozhraní, pokud jde o dodání