Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úplata za vzdělávání v ZUŠ - komentář

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.5.4
Úplata za vzdělávání v ZUŠ - komentář

 

Úplata za vzdělávání v základních uměleckých školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí - komentář

 

Úplata za vzdělávání (dále jen úplata), které neposkytuje stupeň vzdělání, je legislativně vymezena § 123 odst. 2 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Úplata za vzdělávání v základních uměleckých školách je upravena v § 8 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

 

Výše úplaty se stanoví pro žáky:

- přípravného studia,

- základního studia I. stupně,

- základního studia II. stupně,

- studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin;

 

pro

 

- hudební obor,

- taneční obor,

- výtvarný obor,

- literárně dramatický obor.

 

U studia pro dospělé pro:

- žáky, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání

o ve střední škole,

o konzervatoři,

o vyšší odborné škole

- žáky ostatní

 

V případech škol zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí stanoví výši úplaty ředitel na období školního roku. V případech ostatních škol nemusí být ředitel současně statutárním