Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Umění ptát se

25.5.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdo se moc ptá, moc se dozví. A platí to i pro manažery a personalisty při přijímacím pohovoru.

Alfou i omegou každého přijímacího pohovoru je práce s otázkami. Kvalitu pohovoru i jeho náročnost pro kandidáta spoluurčuje, zda jsou naše otázky předvídatelné nebo kreativní, pokládané podle předem připraveného algoritmu nebo zohledňující aktuální průběh pohovoru. Čím otevřeněji se k průběhu pohovoru postavíme (i když určitý objem „standardních“ otázek tvoří vhodnou osu pohovoru), tím užitečnější výstupy můžeme získat. V neposlední řadě se s tímto přístupem i lépe udržuje osobní motivovanost a zájem o každého z kandidátů.

Otevřené a uzavřené otázky

Tou nejjednodušší poučkou pro práci s otázkami, kterou upotřebíme v rámci kompetenčního pohovoru i v komunikaci obecně, je rozlišení otevřených a uzavřených otázek. Uzavřené otázky poznáme podle toho, že dávají jen omezenou možnost odpovědi na základě volby a velmi často na ně dostaneme odpověď typu ANO/NE. Ve většině případů bychom se přitom mohli na stejné téma zeptat i otázkou otevřenou, po které máme větší šanci, že se kandidát rozpovídá.

Kdy, kde, kam, co, jak, proč

Snadným způsobem, jak nezabřednout do slepé uličky uzavřených otázek, je zahajování dotazování slovy: kdy, kde, kam, co, jak, proč?.