Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Účelová dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

12.9.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO zřízená krajem. Požádali jsme o účelovou dotaci na pořízení dlouhodobého hmotného majetku v roce 2013. Sestavujeme finanční plán na příští rok, tj. 2013. Pokud do výnosů plánu zařadím očekávaný výnos z dotace, nevím, jak stejnou částku zařadit do nákladů, aby byl rozpočet vyrovnaný. Dostali jsme pokyn, abychom uvedenou dotaci do plánu zahrnuli.

Odpověď:

Účelová dotace na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele bude