Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Účast odborové organizace při rozvázání pracovního poměru

15.10.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.5.6 Účast odborové organizace při rozvázání pracovního poměru

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Spolurozhodování

Odborová organizace se účastní na rozvázání pracovního poměru zaměstnavatele ve dvou formách. Nejdůležitější je spolurozhodování při rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením, jestliže jde o člena orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele v době jeho funkčního období a v době jednoho roku po jeho skončení. V tomto případě je zaměstnavatel povinen požádat odborovou organizaci o udělení předchozího souhlasu. Za předchozí souhlas se též považuje, jestliže odborová organizace písemně neodmítla dát zaměstnavateli souhlas do 15 dnů ode dne požádání. Výpověď, popřípadě okamžité zrušení pracovního poměru, jsou právně účinné, i když později odborová organizace svůj dříve udělený souhlas odvolala. To platí i v případě, že napřed souhlas neudělila, později však své stanovisko změnila tak, že souhlas dává. Souhlas se považuje za předchozí, jestliže byl dán před projevem vůle zaměstnavatele skončit se zaměstnancem pracovní poměr. Projevem vůle je například doručení písemnosti na pracovišti, odeslání písemností k doručení, příkaz