Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Tvorba opravné položky k pohledávce

12.9.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Prosím, jak tvořit OP k této pohledávce?

Jedná se o účet 311 (splatnost vždy k 31. 12.)

Zatím jsem o OP neúčtovala.

Pohledávka za rok 2008 ve výši 1440,- Kč

2009 ve výši 1440,- Kč

2010 ve výši 1440,- Kč

2011 ve výši 1440,- Kč

Celkem 5760,- Kč

Dne 7. 12. 2012 podepsal dlužník Dohodu o uznání dluhu a splátkách. Dlužník a věřitel se dohodli, že dlužník splatí dluh ve výši 5760,- Kč v měsíčních splátkách ve výši 120,- Kč. Tyto začne splácet počínaje