Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Srážky ze mzdy od 1. 1. 2011

9.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     S účinností od 1. 1. 2011 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení.

     Nezabavitelná částka, která musí být dlužníkovi vždy vyplacena, je odvozena:

  • ze životního minima jednotlivce, které je určeno v § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a činí 3 126 Kč,

  • z normativních nákladů na bydlení jednotlivce v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy a stanovených pro obec, která má 50 000 až 99 999 obyvatel.

     Nařízením vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení, se zvyšuje částka na bydlení ze stávající částky 4 597 Kč na 4 863 Kč.

     Částka, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení, činí: 3 126 + 4 863 = 7 989 Kč. Nezabavitelná částka na osobu povinného činí 2/3 z částky 7 989 Kč, tj. 5 326 Kč.

     Nezabavitelná částka na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné, činí z částky 5 326 Kč, tj. 1 331,50 Kč (dále jen „dílčí nezabavitelná částka“). Při výpočtu nezabavitelné částky se započte tato dílčí nezabavitelná částka tolikrát, kolika osobám je dlužník povinen poskytovat výživné. Vyživovací povinnost upravuje zákon o rodině. Vyživovací povinnost vůči dětem se týká pouze dětí vlastních, osvojených, adoptovaných a úředním rozhodnutím svěřených do péče.

     Posuzování, na které osoby se dílčí nezabavitelná částka započte, stanoví nařízení vlády č. 595/2006 Sb. Podle ustanovení § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 595/2006 Sb. se na manžela dlužníka započte dílčí nezabavitelná částka, i když