Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Spolupráce s odborovou organizací

13.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.14 Spolupráce s odborovou organizací

JUDr. Vladimír Treybal, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, platí pro něj povinnost projednávat s ní veškerá opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce přesčas a noční práce se zřetelem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (§ 99). Odborová organizace přitom jedná se zaměstnavatelem nejen v těchto případech, ale i v případech sjednaných v kolektivní smlouvě a jedná za ni orgán určený jejími stanovami (§ 286 ZP) – zpravidla její předseda.

Projednání

Projednáním se přitom rozumí takové jednání mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, při němž si obě strany vyměňují stanoviska a vysvětlení s cílem dosáhnout shody (§ 278 odst. 3), aby byla zajištěna podpora zaměstnavatelových opatření odborovou organizací. Jde totiž o to, že konkrétní opatření, které zaměstnavatel s odborovou organizací projednává, není vázáno na její souhlas a není tedy neplatné, i když shody dosaženo nebylo. V tomto případě však od odborové organizace zaměstnavatel nemůže očekávat podporu realizace takového opatření, což může ztížit jeho situaci. Projednávání musí být zajištěno s dostatečným předstihem, vhodným způsobem a zaměstnavatel musí dbát na to, aby na stanovisko odborové organizace poskytl zdůvodněnou odpověď, což je důležité zejména v případech, kdy nebylo dosaženo shody.

Více odborových organizací

Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, plní zaměstnavatel svou povinnost projednání se všemi, pokud se s nimi nedohodne jinak (§ 286 odst. 5). Za jednotlivé zaměstnance pak jedná ta odborová organizace, jejímž je zaměstnanec členem, a za zaměstnance, který není odborově organizován, odborová organizace s největším počtem členů (odst. 6).