Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Splatnost a výplata mzdy

10.4.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2012 se rozšiřují možnosti formy výplaty mzdy nebo platu.

Termínem splatnost mzdy je nutno rozumět okamžik, kdy zaměstnanci vzniká právo (nárok), aby mu zaměstnavatel vyplatil za odvedenou práci mzdu. Dle § 141 odst. 1 ZP je mzda splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo na některou její složku.

Jestliže  zaměstnavatel nesplní povinnost vyplatit zaměstnanci mzdu v termínu její splatnosti, dostává se do prodlení. Pokud tak neučiní ani do 15 dnů po jejím uplynutí, má zaměstnanec právo dle § 56 písm. b) ZP okamžitě zrušit pracovní poměr. Využití tohoto práva pro zaměstnavatele znamená, že bude povinen zaměstnanci vedle dlužné mzdy vyplatit ještě náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Pro účely náhrady mzdy se použije průměrný měsíční výdělek.

Termín splatnosti mzdy se kryje s tzv. pravidelným termínem výplaty mzdy, který zaměstnavatel určuje dle § 141 odst. 3 ZP. Zaměstnavatel, u něhož působí odborová organizace a zmíněný termín není sjednán v kolektivní smlouvě, je povinen jej projednat s příslušnou odborovou organizací. Termín výplaty mzdy je rovněž předmětem mzdového výměru dle § 113 odst. 4 ZP, resp. informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům dle § 37 ZP.

Ve dvou případech stanoví zákoník práce odchylnou úpravu splatnosti mzdy. Jde o vyplacení mzdy v souvislosti s nástupem na dovolenou na zotavenou (§ 141 odst. 4 ZP) a se skončením pracovního poměru (§ 141 odst. 5 ZP).

Pravidla pro výplatu mzdy a povinnosti s tím spojené jsou obsaženy v § 142 ZP. Jde zejména o následující:

  • mzda se vyplácí v zákonných penězích, jen výjimečně v