Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Souvislý příklad účtování nákladů a výnosů

27.10.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.3
Souvislý příklad účtování nákladů a výnosů

Ing. Olga Hanzlová

Metodika platná v roce 2011

PO, jazyková škola zřízená KÚ, která účtuje zjednodušeným způsobem, má kromě hlavní činnosti – výuka cizích jazyků a příprava ke státní jazykové zkoušce – doplňkovou činnost (DČ), kam patří provoz tiskárny (DČ 1), výroba a prodej učebních pomůcek a učebních textů a provoz dodávkového automobilu – středisko Doprava (DČ 2).

Počáteční zůstatky na rozvahových účtech se předpokládají v takové výši, aby účetní případy dávaly smysl.

Zásoby materiálu i výrobků účtuje způsobem A.

Tab. 1 – Účtování nákladů a výnosů

Č. Text MD D
1. Faktury za dodávku materiálu 142 800 111 321
2. Aktivace dovozu zásob střediskem doprava 62 400 111 622
3. Příjemky zásob materiálu na sklad 210 800 112 111
4. Nevyfakturovaná dodávka materiálu 5 600 111 389
5. Výdejky materiálu 220 500 501 112
6. Splátkový kalendář: záloha na dodávku plynu 65 000 314 241
7. Dohadná spotřeba plynu do výše zálohy 65 000 502 389
8. Faktura na dodávku elektřiny (neplatí se zálohy) 70 200 502 321
9. Faktura za opravu střechy budovy 100 200 511 321
10. PO reklamuje provedenou opravu, uznáno 10 000 315 511
11. Přijaté faktury za služby 106 000 518 321
12. Úhrada faktur 409 200 321 241
13. Výplatní listina – platy celkem 80 000 521 331
14. Předpis odvodu ZP a SP 27 200 524 336
15. Tvorba FKSP 800 527 412
16. Srážka zálohy na daň z příjmů 16 080 331 342
17. Srážka odvodů ZP a SP za zaměstnance 10 800 331 336
18. Převod mzdy k výplatě na sporožirové účty 53 120 331 241
19. Vydané faktury za prodané výrobky 150 500 311 601
20. Změna stavu výrobků vlastní výroby 10 300 123 613
21. Prodej zboží za hotové 50 200 261 604
22. Výdej prodaného zboží ze skladu 48 800 504 132
23. Předpis pohledávky za školné 182 000 315 602
24. Příjem školného na BÚ 165 000 241 315