Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Souvislý příklad účtování nákladů a výnosů

27.10.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.3 Souvislý příklad účtování nákladů a výnosů

Ing. Olga Hanzlová

Metodika platná v roce 2011

PO, jazyková škola zřízená KÚ, která účtuje zjednodušeným způsobem, má kromě hlavní činnosti – výuka cizích jazyků a příprava ke státní jazykové zkoušce – doplňkovou činnost (DČ), kam patří provoz tiskárny (DČ 1), výroba a prodej učebních pomůcek a učebních textů a provoz dodávkového automobilu – středisko Doprava (DČ 2).

Počáteční zůstatky na rozvahových účtech se předpokládají v takové výši, aby účetní případy dávaly smysl.

Zásoby materiálu i výrobků účtuje způsobem A.

Tab. 1 – Účtování nákladů a výnosů

Č.  Text    MD  D 
1.  Faktury za dodávku materiálu  142 800  111  321 
2.  Aktivace dovozu zásob střediskem doprava  62 400  111  622 
3.  Příjemky zásob materiálu na sklad  210 800  112  111 
4.  Nevyfakturovaná dodávka materiálu  5 600  111  389 
5.  Výdejky materiálu  220 500  501  112 
6.  Splátkový kalendář: záloha na dodávku plynu  65 000  314  241 
7.  Dohadná spotřeba plynu do výše zálohy  65 000  502  389 
8.  Faktura na dodávku elektřiny (neplatí se zálohy)  70 200  502  321 
9.  Faktura za opravu střechy budovy  100 200  511  321 
10.  PO reklamuje provedenou opravu, uznáno  10 000  315  511 
11.  Přijaté faktury za služby  106 000  518  321 
12.  Úhrada faktur  409 200  321  241 
13.  Výplatní listina – platy celkem  80 000  521  331 
14.  Předpis odvodu ZP a SP  27 200  524  336 
15.  Tvorba FKSP  800  527  412 
16.  Srážka zálohy na daň z příjmů  16 080  331  342 
17.  Srážka odvodů ZP a SP za zaměstnance  10 800  331  336 
18.  Převod mzdy k výplatě na sporožirové účty  53 120  331  241 
19.  Vydané faktury za prodané výrobky  150 500  311  601 
20.  Změna stavu výrobků vlastní výroby  10 300  123  613 
21.  Prodej zboží za hotové  50 200  261  604 
22.  Výdej prodaného zboží ze skladu  48 800  504  132 
23.  Předpis pohledávky za školné  182 000  315  602