Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Souběžně vystavené eNeschopenky pro karanténu a pro nemoc

25.1.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila postup v situaci, kdy jsou souběžně vystavené eNeschopenky pro karanténu a pro nemoc.

V souvislosti s testováním zaměstnanců od 17. 1. 2022 byl ze strany Krajských hygienických stanic (dále jen „KHS“) nasazen nový systém automatického zakládání eNeschopenek pro karanténu na základě hlášení zaměstnavatele. Tyto automaticky vystavené eNeschopenky lze pak na straně zaměstnavatele odlišit podle údaje v poli profese, kde se uvádí slovní spojení „Karanténa testování zaměstnanců“. Vedle automatického vystavování však i nadále KHS pokračují ve vystavování eNeschopenek pro karanténu ručně v případě trasování.

V souvislosti s výše uvedeným vystavováním eNeschopenky pro karanténu ze strany KHS, ať již automaticky na základě hlášení zaměstnavatele či ručně na základě trasování, mohou nastat situace, kdy se pozitivně testovaný či vytrasovaný zaměstnanec obrátí na svého ošetřujícího lékaře (současně nebo s odstupem), neboť má příznaky onemocnění, popř. pozitivní PCR test.

V praxi mohou nastat následující situace:

  1. Na praktického lékaře se obrátí pojištěnec s příznaky, který byl pozitivně testován u zaměstnavatele či vytrasován. Zatím není vystavena eNeschopenka (karanténa) ze strany KHS. Lékař vystavuje novou eNeschopenku dle zdravotního stavu pojištěnce a následně je teprve vystavena eNeschopenka (karanténa) ze strany KHS.
  2. Na praktického lékaře se obrátí pojištěnec, který má pozitivní PCR test, eNeschopenka od KHS je již vystavena. Lékař může: převzít eNeschopenku vystavenou KHS a zaslat hlášení o změně diagnózy na izolaci (U071), nebo vystavit novou eNeschopenku s diagnózou indikující izolaci (U071).
  3. Na