Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Souběh dohod o provedení práce a odvod zdravotního pojištění

6.2.2012, Zdroj: VZP

Ministerstvo zdravotnictví upřesnilo postup při odvodu zdravotního pojištění u souběhu více dohod o provedení práce v jednom kalendářním měsíci a u částek zúčtovaných po skončení zaměstnání.

Od 1. ledna 2012 platí nová pravidla pro odvod pojistného na zdravotní pojištění v případě uzavření dohod o provedení práce. Pojistné se odvádí v případě, kdy zaměstnavatel zúčtuje v případě dohody o provedení práce částku vyšší než 10 000 Kč.

V průběhu ledna byl ze strany Ministerstva zdravotnictví upřesněn postup ve dvou situacích:

a) u souběhu více dohod o provedení práce v jednom kalendářním měsíci,

b) u částek zúčtovaných po skončení zaměstnání.

Ministerstvo zdravotnictví zaslalo všem zdravotním pojišťovnám dopis s metodickým návodem, podle něhož se u více dohod o provedení