Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sociální pojištění v EU a na základě dvoustranných smluv

20.12.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.1.3 Sociální pojištění v EU a na základě dvoustranných smluv

Ing. Marta Ženíšková

Sociální pojištění v EU upravují koordinační nařízení:

  1. Nařízení EP a Rady (ES) 883/04 (do 30. 4. 2010 Nařízení Rady (EEC) 1408/71)

  2. Nařízení EP a Rady (ES) 987/09 (do 30. 4. 2010 Nařízení Rady (EEC) 574/72)

Oba tyto předpisy jsou uveřejněny na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz . Podrobné výklady k těmto předpisům najdete na www.cssz.cz .

Sociální pojištění je také upraveno ve smlouvách o sociálním zabezpečení. Státy, se kterými má ČR uzavřeny smlouvy o sociálním zabezpečení, jsou uvedeny na www.mpsv.cz .

Koordinační nařízení EU a dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení (dále jen smlouvy) mají zajistit rovné zacházení v oblasti pojištění při migraci osob z jednoho státu, v němž bydlí nebo jsou občany, do jiného státu EU nebo smluvního státu, v němž pracují. Tyto smlouvy neupravují nároky z nemocenského pojištění, neupravují, které dávky musí být poskytovány, v jaké výši nebo po jakou dobu.

Zásady dvoustranných smluv

Uvedené smlouvy obsahují tyto zásady:

  1. rovnost zacházení – osoby, které bydlí nebo jsou občany jednoho smluvního státu, musí být postaveny na roveň osobám bydlícím na území státu, v němž pracují,

  2. použití právních předpisů v místě výkonu zaměstnání – pojistná povinnost se řídí místem výkonu práce. Z této zásady jsou výjimky, a to v případě vyslání a podle koordinačních nařízení i v dalších případech.

Vyslání

Pracuje-li zaměstnanec na území jednoho smluvního státu a je v něm pojištěn, tak je-li zaměstnavatelem vyslán na území druhého smluvního státu, zůstává nadále pojištěn ve státě, z něhož byl vyslán, pokud

  • vyslání nemělo trvat déle než 24 měsíců, jde-li o vyslání mezi státy EU,

  • vyslání trvá