Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Smluvní mzda

13.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.10 Smluvní mzda

Ing. Růžena Klímová, JUDr. Vladimír Treybal

Poskytování mzdy na základě individuální smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem umožňuje ustanovení § 113 odst. 1 ("mzda se sjednává ve smlouvě“) a je běžné pro odměňování zaměstnanců jednak ve vedoucích funkcích, jednak v malých podnikatelských subjektech s několika málo zaměstnanci, např. v malých dílnách, v prodejnách nebo v restauracích, kde je zaměstnavatelem majitel – fyzická osoba.

Zásady pro stanovení mzdy

Při uzavírání takové smlouvy, ať už se nazývá jakkoli (nejčastěji manažerská), musí být dodržovány základní zásady pro stanovení mzdy vyjádřené zejména ustanovením § 109 odst. 4 a § 110, tedy:

  • sjednaná mzda a podmínky pro její poskytování musí odpovídat složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaným pracovním výsledkům,

  • za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší stejná mzda.

To platí pro všechny dohody o poskytování smluvní mzdy ať už sjednanými jak s vedoucími zaměstnanci (u velkých zaměstnavatelů), tak s řadovými zaměstnanci (u malých zaměstnavatelů). Dále je nezbytné, aby tato dohoda obsahovala i podmínky pro poskytování povinných příplatků (viz 5.1.7). Praxe, při níž se uzavře příliš jednoduchá dohoda ve smyslu "mzda za vykonanou práci bude činit měsíčně x Kč“ a dost, navíc ještě někdy jen ve výši odpovídající minimální mzdě, nesporně odporuje zákonu a výše uvedeným zásadám a může způsobit neplatnost takové dohody. Pokud je z dohody navíc zřejmé, že se zaměstnanec předem vzdal některých svých práv, např. práva na mzdu za práci přesčas, je neplatná i z tohoto důvodu [§ 19 písm. f)]. Sjednaná dohoda musí respektovat též zásadu, že mzda přísluší za vykonanou práci – je proto nutno v dohodě vyjádřit jednoznačně, jak se postupuje při poskytování mzdy (jejím krácení) v případech překážek v práci na straně zaměstnance (§ 191) a na druhé straně jak bude do mzdy zaměstnance promítnut jeho pracovní výkon.

Náležitosti dohody o poskytování smluvní mzdy

Kromě obvyklých údajů týkajících se osoby zaměstnance i zaměstnavatele je vhodné vymezit v dohodě o poskytování smluvní mzdy tyto náležitosti:

  • způsob stanovení celkové mzdy, kterou zpravidla tvoří jednak fixní (pevná) složka, jednak složka pohyblivá,

  • výši fixní složky, která by měla odpovídat způsobu stanovení mzdového tarifu u zaměstnanců takto neodměňovaných, a ustanovení o krácení fixní složky při odpracování kratší než stanovené pracovní doby,

  • způsob výpočtu pohyblivé složky mzdy vyjadřující zaměstnancův výkon a ukazatele, na jehož (jejichž) splnění je výše této složky závislá (půjde zpravidla o ukazatele ekonomické, avšak může jít i o ukazatel kvalitativní, např. úroveň řídicí práce), a období, za které je tato složka poskytována (měsíc, čtvrtletí, rok),

  • výši povinných příplatků s možností stanovit případnou paušální částku mzdy za práci přesčas, popřípadě s využitím možnosti zahrnout mzdu za práci přesčas do mzdy zaměstnance (viz Příplatek za práci přesčas ),

  • souhlas s vysíláním na pracovní