Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Slevy na pojistném v otázkách a odpovědích

26.8.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz č. 1

Jak se postupuje v případě nároku na slevu na pojistném při uzavření dalšího navazujícího pracovního poměru? Posuzuje se každý pracovní poměr samostatně (a není tudíž možné nárok na slevu posuzovat stejně jako u prodloužení stávajícího pracovního poměru)?

     Podle § 21a odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 221/2009 Sb. (dále jen „ZoPSZP“), je jednou z podmínek nároku na slevu na pojistném to, že zaměstnání zaměstnance trvalo po celý kalendářní měsíc. Pokud tedy skončí jeden pracovní poměr v průběhu kalendářního měsíce (například 15. dne v měsíci) a ihned od následujícího dne vznikne nový pracovní poměr k témuž zaměstnavateli (například od 16. dne v měsíci), jedná se o dva pracovní poměry v jednom kalendářním měsíci a není splněna podmínka, že zaměstnání musí trvat po celý kalendářní měsíc. Proto sleva na pojistném za tento kalendářní měsíc nebude náležet.

     Každý pracovní poměr se posuzuje samostatně. Není přitom podstatné, že podle § 10 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v případě bezprostředně navazujících pracovních poměrů nedochází k zániku nemocenského pojištění. Pro účely mimořádné slevy na pojistném podle čl. II zákona č. 221/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., se berou v úvahu jen ti zaměstnanci, jejichž zaměstnání trvá k 31. srpnu 2009, a rovněž se nepřihlíží k předchozím zaměstnáním v roce 2009, která netrvají k tomuto dni, byť by zaměstnání, které trvá k tomuto dni, bezprostředně navazovalo na předchozí zaměstnání skončené v roce 2009.

Dotaz č. 2

U některých zaměstnanců, u nichž jsou sice naplněny podmínky pro uplatnění slevy, jsou jejich příjmy hrazeny z dotace nebo refundovány. Můžeme za těchto podmínek uplatnit mimořádnou slevu na