Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozhodnutí o změně doby čerpání dovolené

23.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.4
Rozhodnutí o změně doby čerpání dovolené

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

 

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ DOBY ČERPÁNÍ DOVOLENÉ

 

 

Zaměstnavatel .......................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený ..............................................

 

Zaměstnanec ................................... (jméno a příjmení), narozen dne ..................... číslo OP ....................... trvale bytem .........................

 

 

 

Vážený pane,

 

Rozhodnutím ze dne Vám bylo určeno čerpání dovolené v termínu od............ do ........... Vzhledem k tomu, že v této době je nutné zajistit účast zaměstnavatele na mezinárodním kongresu (nebo zajistit práci za náhle nemocného zaměstnance) měním dobu původně stanoveného termínu čerpané dovolené a určuji její čerpání nově

 

od............ do ......................

 

 

 

V ..................... dne ...................

 

 

 

..............................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zaměstnance

 

-------------------------------------------------------------------------

Právní úprava:

§ 217 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 

 

Komentář:

Zákoník práce výslovně právo zaměstnavatele změnit konkrétnímu zaměstnanci již určený termín (nástup) čerpání dovolené neupravuje. O určení nástupu na dovolenou však rozhoduje podle § 217 odst. 1 ZP výhradně za­městnavatel a nikoliv zaměstnanec, a není proto vyloučeno, aby zaměstnavatel např. v potřebě