Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Redukční hranice pro rok 2014

3.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.13
Redukční hranice pro rok 2014

Ing. Růžena Klímová

Vyhláškou č. 296/20013 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce 2014, se stanoví:

  • výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012 činí 25 903 Kč,

  • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012 činí 1,0015.

Součinem všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu se stanoví průměrná mzda pro účely maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení. Pro rok 2014 činí průměrná mzda 25 903 × 1,0015 = 25 941,85 Kč, zaokrouhleno 25 942 Kč.

Maximální vyměřovací základ pro účely odvodu sociálního zabezpečení činí: 48 × 25 942 = 1 245 216 Kč.

Pro výpočet solidárního zvýšení zálohy daně je rozhodná výše zdanitelného příjmu: 4 × 25 942 = 103 768 Kč.

Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění u OSVČ hlavní

Pro rok 2014 činí minimální výše zálohy na zdravotní pojištění u OSVČ hlavní částku (25 942 : 2) × 13,5 % = 1 751,09 Kč, zaokrouhleno 1 752 Kč. V roce 2013 činila minimální výše zálohy 1 748 Kč.

Osoba bez zdanitelných příjmů je povinna platit pojistné na zdravotní pojištění ve výši 8 500 × 13,5 % = 1 148 Kč.

Redukční hranice pro redukci denního vyměřovacího základu nemocenského pojištění

Pro rok 2014 platí tyto redukční hranice:

I. redukční hranice 865 Kč

II. redukční hranice 1 298 Kč

III. redukční hranice 2 595 Kč.

Rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění činí nadále částku 2 500 Kč.

Maximální denní vyměřovací základ upravený podle nových redukčních hranic v roce 2014 činí pro nemocenské a ošetřovné 1 428 Kč. Maximální denní dávka při sazbě 60 % může činit nejvýše 857 Kč za kalendářní den. Nemocenské se poskytuje v sazbě 60 % od 15. kalendářního dne DPN až do jejího ukončení, případně až do vyčerpání podpůrčí doby.

Pro peněžitou pomoc v mateřství činí maximální denní vyměřovací základ 1 514 Kč. Maximální denní dávka při sazbě 70 % může činit nejvýše 1 060 Kč za kalendářní den.

Nárok na nemocenské vznikne od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Ošetřovné náleží od prvního dne potřeby ošetřo vání do vyčerpání