Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

28.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme SPŠ - příspěvková organizace, zřizovatelem je kraj. Chtěli bychom se zeptat, jak je to s účetními odpisy DHM a DNM, které jsou hrazeny z provozní dotace od zřizovatele. Vyplňujeme přiznání k dani z příjmů právnických osob. Domnívali jsme se, že na řádcích 40 se uvedou náklady neuznávané za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů (veškeré náklady hrazené z dotací,včetně účtu 551 odpisy DHM a DNM) a na 101 naopak příjmy, jež u