Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příplatek za noční práci

24.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.7.3 Příplatek za noční práci

Ing. Růžena Klímová

Noční prací je práce konaná v noční době, tj. mezi 22. a 6. hodinou § 78 odst. 1 písm. j) ZP ] a vůči zaměstnancům pracujícím v noci má zaměstnavatel zvláštní povinnosti [ § 78 odst. 1 písm. k), § 94 ]. Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku (§ 116). Zákoník práce stanoví pouze minimální výši tohoto příplatku. Od roku 2012 může zaměstnavatel sjednat se zaměstnancem jinou minimální výši a způsob určení příplatku za práci v noci.

Pokud jde o možnost sjednání odlišného způsobu určení příplatku, přichází v úvahu stanovení buď pevné částky v Kč, nebo jiné procentní výše průměrného výdělku. Sjednání pevné částky v Kč je odůvodněno zejména stejnou mírou nevýhodnosti práce v noci pro každého zaměstnance bez ohledu na výši jeho průměrného výdělku.

Příklad

Příklad – ustanovení o příplatku za práci v noci v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním