Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příjmy zúčtované po skončení pracovního poměru

12.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12.4
Příjmy zúčtované po skončení pracovního poměru

Ing. Olga Krchovová

Příklad

Zaměstnanec ukončí pracovní poměr dne 30. 6. 2024. Protože měl sjednanou dohodu o konkurenční doložce, kterou se zavázal, že po určitou dobu po skončení zaměstnání se zdrží výkonu výdělečné činnosti, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele (nejdéle po dobu jednoho roku), je zaměstnavatel povinen poskytovat peněžité vyrovnání, které je splatné pozadu za měsíční období, pokud se účastníci nedohodli na jiné době splatnosti. Peněžité vyrovnání činí nejméně polovinu průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc zákazu výdělečné činnosti.

Pro poskytování peněžitého vyrovnání bude v daném případě použit průměrný výdělek platný k 1. 7. 2024, protože peněžité vyrovnání je splatné pozadu – poprvé vzniká nárok dne 31. 7. 2024. Vzhledem k tomu, že se jedná o příjem podle § 6 ZDP, bude se odvádět pojistné na zdravotní pojištění (sociální zabezpečení také).

Peněžité vyrovnání, které činí minimálně polovinu průměrného měsíčního výdělku odvozeného z průměrného hodinového výdělku k 1. 7. 2024, činí 55 478 Kč. Zaměstnavatel bude příjem vyplácet v pravidelných výplatních termínech. Je-li výplatní termín stanoven na 11. kalendářní den, pak bude poprvé peněžité vyrovnání vyplaceno 11. 8. 2024.

Pojistné na ZP bude odvedeno ve výši 55 478 × 13,5 % = 7 489,53, zaokr. 7 490 Kč
Bývalému zaměstnanci se srazí 7 490 : 3 = 2 496,67, zaokr. 2 497 Kč
Bývalý zaměstnavatel uhradí 7 490 – 2 497 = 4 993 Kč

Zaměstnavatel musí oznámit ukončení zaměstnání k datu 30. 6. 2024 pomocí kódu "O".