Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Převod peněz z fondu odměn do rezervního fondu

31.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Může povolit nadřízený orgán (kraj) převést finanční prostředky na fondu odměn do rezervního fondu a použít je potom na pokrytí ztráty nebo na současný nesoulad mezi náklady a výnosy?

Odpověď:

Jestliže zřizovatel schválil příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, pak na prvním místě určil příděl do fondu odměn a zbytek se převedl do rezervního fondu. Ztráta se může hradit z rezervního fondu a nelze na její úhradu použít fond