Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Překročení mzdového limitu

11.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená krajem. Byla nám nabídnuta darovací smlouva na finanční dar na odměny zaměstnanců. Můžeme tuto darovací smlouvu přijmout, když máme stanovený závazný ukazatel - mzdový limit?

Odpověď:

Darovací smlouvu je možné přijmout a mzdové náklady překračující mzdový limit z přijatého daru uhradit. Organizace může překročit mzdový limit, pokud překročení stanoveného objemu prostředků na platy uhradí z fondu odměn nebo z