Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011

5.3.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každá OSVČ, která alespoň část roku 2011 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011.

Nejpozději do středy 2. května 2012 musí každá OSVČ, která alespoň část roku 2011 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011.

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. dubna 2012 u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské - OSSZ/PSSZ/MSSZ), posunuje se termín podání přehledu na 1. srpna 2012.

V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do úterý 31. července 2012.

Elektronický tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 a podrobný návod k vyplnění jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ (http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm). Elektronický tiskopis je k dispozici ve dvou formátech, a to pdf a zfo. Výpočet pojistného je u obou formátů zajištěn automaticky, tiskopis lze jednoduše vyplnit v počítači. Tiskopis automaticky vypočítá i měsíční výši zálohy na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti na rok 2012. Po podání přehledu se totiž mění výše záloh na pojistné na důchodové pojištění.

ČSSZ umožňuje podávat přehled elektronicky přes VREP (Veřejné rozhraní pro e - Podání, s využitím služby e - Podání Přehled OSVČ 2011). Pro toto podání je nutné vyplnit přehled ve formátu zfo (podrobně: http://www.cssz.cz/cz/e-podani/zakladni-informace/e-podani-prehledu-o-prijmech-a-vydajich-osvc-za-rok-2011/). Přehled lze podat i do datové schránky příslušné správy