Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště

14.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.12.13.07 Přehled judikatury trochu jinak – Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
I méně zkušený personalista by měl vědět, že místo výkonu práce a pravidelné pracoviště není (nemusí být) vždy totéž. Místo výkonu práce představuje jednu z nutných obsahových náležitostí pracovní smlouvy, jím je vymezena dispozice zaměstnavatele s pracovní silou zaměstnance co do místního určení. Pravidelné pracoviště má význam jen ohledně cestovních náhrad. Pracovní cestou pro tento účel není totiž jen cesta mimo sjednané místo výkonu práce (viz ustanovení § 42 ZP), ale též cesta mimo pravidelné pracoviště (viz ustanovení § 152 písm. b) ZP ve spojení s § 156 odst. 2 ZP).

Místo výkonu práce sjednáno být mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem musí. Pravidelné pracoviště nikoliv. Zákoník práce vychází ve svém ustanovení § 34a ZP z toho, že „není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, platí, že pravidelným pracovištěm je místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je však místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce. Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec.”.

V posuzovaném případě řešil Nejvyšší soud, jak naložit se změnou pravidelného pracoviště pro případ, že v pracovní smlouvě výslovně sjednáno nebylo, místo výkonu práce bylo vymezeno šířeji než jedna obec a bylo nutné vycházet z pravidla, že je jím obec, ve které nejčastěji začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce. Šlo konkrétně o případ řidiče osobní autobusové dopravy se sjednaným místem výkonu práce Jihomoravský kraj. Od začátku pracovního poměru byl zaměstnanec zařazen zaměstnavatelem na linku začínající a končící v obci Břeclav, v místě svého bydliště. Po bezmála 5 letech ho však zaměstnavatel zařadil na linku začínající a končící v obci Hodonín (autobusové nádraží), kam zaměstnanec musel denně dojíždět z místa svého bydliště v