Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Klamání zaměstnavatele

24.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.20.06
Přehled judikatury trochu jinak – Klamání zaměstnavatele

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
I když dovolání zaměstnance ve věci neplatnosti rozvázání pracovního poměru jeho okamžitým zrušením bylo nakonec Nejvyšším soudem odmítnuto, rovněž z usnesení soudu o tom lze vysledovat některé zajímavé závěry. Skutkový stav byl jasný – zaměstnanec pracoval jako strážník městské policie, zaměstnavateli předložil (záměrně) neplatné a nepravdivé maturitní vysvědčení, přičemž na tomto základě pobíral po dobu přibližně 6 let plat ve výši neodpovídající jeho skutečnému platovému zařazení, které se odvíjí mj. od dosažení požadovaného stupně vzdělání (maturitu zaměstnanec neměl, ale zaměstnavateli zmíněným dokladem vnutil opak). Když to zaměstnavatel zjistil, posoudil to jako útok na svůj majetek a reagoval okamžitým zrušením pracovního poměru.

Soudy nižších stupňů to shledaly jako oprávněný postup zaměstnavatele a ten Nejvyšší neviděl v jejich hodnocení dovolací důvod. Podstatný je poslední odstavec onoho soudního rozhodnutí. V něm Nejvyšší soud mj. píše, že namítá-li žalující zaměstnanec (dovolatel), že ve vytčené době nevyužíval v pracovním poměru u