Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
  • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

 

 

Vnitřní platový předpisArchiv

1.12.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tento vnitřní platový předpis upravuje platová práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích se školou _____________ (přesné označení, adresa) (dále jako „Škola“ nebo též jako…
více
Zámek

Vybrané oblasti pracovního práva a zdravotní pojištěníGarance

28.11.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Posuzování přesčasové práceGarance

28.11.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Legislativní změny od 20. 11. 2023 do 26. 11. 2023

28.11.2023, Zdroj: Fulsoft
Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
více
Zámek

§ 348 ZP Doby posuzované jako výkon práceGarance

27.11.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Zaměstnání pečujících osob a zdravotní pojištěníGarance

27.11.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZP”), je stát prostřednictvím státního rozpočtu České republiky plátcem pojistného za příjemce rodičovského…
více
Zámek

Pružná pracovní doba

27.11.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Zdanění důchodců a závislá činnostGarance

26.11.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Řada občanů pobírajících starobní důchod je i nadále výdělečně činná. Podívejme se blíže na zdanění jejich příjmů dosahovaných v rámci pracovněprávního vztahu, tedy v rámci pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní…
více
Zámek

Rovnováha mezi pracovním a rodinným životem a novele zákoníku práceGarance

25.11.2023, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prostřednictvím transpoziční novely zákoníku práce byly do českého právního řádu s účinností k 1. říjnu 2023 zapracovány změny vycházející ze směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a rodinným životem. Byla přijata podrobnější pravidla pro podávání žádosti o…
více
Zámek

§ 337 ZP Doručování písemnosti zaměstnancemGarance

24.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Prezident podepsal konsolidační balíček

24.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
Prezident republiky Petr Pavel ve středu podepsal ozdravný balíček, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč. Opatření z celkem 65 novel zákonů začnou platit již od 1. ledna…
více
Zámek

Důchodová reforma je v legislativním procesu

22.11.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Její součástí je například navázání hranice odchodu do důchodu na věk dožití, ale i celá řada dalších významných kroků, které podpoří rodiny.
více
Zámek

§ 334a ZP Obecné ustanovení o doručování písemnosti zaměstnavatelemGarance

21.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Dotace z Evropské unieGarance

21.11.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

§ 334 ZP Společné ustanovení o doručováníGarance

20.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Doručování písemností v pracovněprávních vztazíchGarance

20.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právní úprava doručování obsažená v zákoníku práce se netýká doručování všech písemností, ale jen písemností vymezených výslovně v § 334 ZP.
více
Zámek

Důchodová reforma putuje do legislativního procesu

20.11.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Její součástí je například navázání hranice odchodu do důchodu na věk dožití, ale i celá řada dalších významných kroků, které podpoří rodiny.
více
Zámek

Transfery poskytované ze státního rozpočtu

20.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
Ministerstvo financí vydalo Metodický pokyn k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů - transfery poskytované ze státního rozpočtu.
více
Zámek

Jste spokojení se svou mzdou?

17.11.2023, Zdroj: ČTK
více
Zámek

Přehled judikatury trochu jinak - Výkon práce během dočasné pracovní neschopnostiGarance

16.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stávat by se to nemělo, ale v praxi se tak občas prostě děje. Totiž že zaměstnanec je sice uznán ošetřujícím lékařem za dočasně práceneschopného, práci ale v témže pracovněprávním vztahu koná pro zaměstnavatele v omezeném rozsahu dále. Vyjde vstříc…
více
Zámek

Instagram a mzdová srovnání

16.11.2023, Zdroj: ČTK
O penězích se v Německu mluví zřídka, a už vůbec ne o platech. Na novém instagramovém fóru je ale všechno jinak.
více
Zámek

Nezabavitelná částka v exekuci a insolvenciGarance

15.11.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Při provádění exekučních srážek, ale i v případě srážek na základě dohod o srážce ze mzdy musí být povinnému z jeho mzdy vyplacena nezabavitelná částka, a to podle ustanovení § 278 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ”). Způsob výpočtu…
více
Zámek

Výpověď daná zaměstnavatelemGarance

13.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Vnitřní organizační směrnice ve školství pro oblast pracovního právaGarance

13.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vydávání vnitřních předpisů zaměstnavatelem upravuje zákoník práce v ustanovení § 305 a násl. ZP.
více
Zámek

Dohoda o pracovní činnostiGarance

13.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Dohoda o provedení práceGarance

13.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Vnitřní předpis školy o poskytování dovolenéGarance

13.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tento vnitřní předpis upravuje nárok na poskytování dovolené zaměstnanců, kteří jsou v pracovněprávním vztahu se školou _____________ (přesné označení, adresa) (dále jako „Škola“ nebo též jako…
více
Zámek

Práce na dálkuGarance

13.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ustanovení § 2 odst. 2 ZP vychází z toho, že závislá práce je vykonávána na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Tam, kde to připouští povaha práce (zejména při použití počítače s připojením k internetu), není proto vyloučeno, aby se…
více
Zámek

Dlouhodobý majetek příspěvkové organizaceGarance

13.11.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek představují významné účetní kategorie majetku, které se vyskytují prakticky v každé příspěvkové organizaci.
více
Zámek

Vnitřní pracovní řád školyGarance

12.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tento vnitřní pracovní řád školy vydává _____________ (přesné označení, adresa) (dále jako „Škola“ nebo též jako…
více
Zámek

Zaměstnanecký paušál ke koupi pracovního oblečení z pohledu daňovéhoGarance

12.11.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Odvolání výpovědi z pracovního poměruGarance

10.11.2023, Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Karolina Konečná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jedním z nejčastějších způsobů rozvázání pracovního poměru je výpověď, která se současně od některých jiných způsobů rozvázání (např. okamžitého zrušení pracovního poměru) liší tím, že mezi rozvázáním a skončením pracovního poměru existuje určitá delší časová…
více
Zámek

Cestovní náhrady - náhrada výdajů při tuzemských cestáchGarance

10.11.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
V komentáři jsou uvedeny náhrady jízdních výdajů, které přísluší zaměstnancům v podnikatelské sféře. Ve smyslu § 174 ZP postupuje obdobně zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře. Při poskytování náhrad jízdních výdajů zaměstnancům zaměstnavatelů uvedených…
více
Zámek

Ozdravný balíček schválen

10.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
Senát schválil návrh ozdravného balíčku, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč.
více
Zámek

§ 39 ZP Pracovní poměr na dobu určitouGarance

9.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

§ 317 ZP Práce na dálkuGarance

9.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Pracovní poměr na dobu určitouGarance

9.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovní poměr lze uzavřít na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou. Zákoník práce přitom vychází z toho, že nebyla-li písemně sjednána doba trvání pracovního poměru, trvá pracovní poměr po dobu neurčitou. Chce-li proto zaměstnavatel dobu trvání pracovního…
více
Zámek

Sněmovna schválila změny pravidel pro agentury práce

9.11.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
Agentury práce se zřejmě budou řídit přísnějšími pravidly a nelegální práce získá nové vymezení.
více
Zámek

Kratší pracovní dobaGarance

8.11.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovní dobu je možné sjednat v nižším (kratším) rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba upravená v § 79 ZP. Zákoník práce výslovně možnost sjednání kratší pracovní doby neuvádí. Toto oprávnění vyplývá z obecné zásady o možnosti odchylné úpravy oproti…
více
Zámek

Sněmovna schválila valorizaci odměn obecních a krajských zastupitelů

7.11.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
Odměny obecních a krajských zastupitelů budou namísto vládním nařízením stanoveny zákonem a pravidelně se budou valorizovat.
více
Zámek

§ 37 ZP Informování o obsahu pracovního poměruGarance

6.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

FKSPGarance

6.11.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP jsou upraveny vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu…
více
Zámek

Darované pianino pro ZUŠ

6.11.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek