Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Poznámky k ošetřovnému

30.3.2012, Zdroj: ČSSZ

Kdy vznikne nárok na ošetřovné a jak dlouho se vyplácí? Na tuto otázku naleznete odpověď v následujícím příspěvku.

Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti. Nemusí jít nutně o potomka, nemusí to být ani přímí příbuzní. Ošetřovaný člen domácnosti ale musí prokazatelně žít ve společné domácnosti (to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem).

Ošetřovné zaměstnanci také náleží z důvodu, kdy musí pečo o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské vat  zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje sama, onemocněla. Maxi lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní, pokud se stará o dítě mladší 16 let. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní jednou v ošetřo vystřídat.

Ošetřovné náleží za každý den, ve kterém trvala potřeba málněvání  ošetřování (péče). Výše ošetřovného činí 60 % redukovaného DVZ za kalendářní den. DVZ se pro účely ošetřovného stanoví a redukuje stejným způsobem, jako při výpočtu nemocenského (viz výše).

Nárok na ošetřovné nemají vzhledem k charakteru vykoná činnosti např. zaměstnanci malého rozsahu, na dohodu o pracovní činnosti a na dohodu o provedení práce, ani pracující z domova. Nárok nemá ani zaměstnanec v době prvních 21 kalendářních dnů DPN.

Trvá-li DPN i několik měsíců (např. z důvodu dlouhodobé léčby nebo rekonvalescence po operaci), ošetřující lékař vám může po domluvě lístek na peníze vystavovat např. každých 30 dní. Tak budete mít zajištěn alespoň určitý pravidelný měsíční příjem.

PŘÍKLAD  - Výpočet ošetřovného

Ošetřovné se vypočítává obdobným způsobem jako nemocenské. Vyměřovací základ zaměstnance v roz období byl 258 000 Kč. DVZ před redukcí činí 706,85 Kč (258 000 Kč : 365 dnů). Z částky do první redukční hranice 838 Kč se započítává 90 % (706,85 Kč x 90 % = 636,17 Kč), zaokrouhleno na celé Kč. DVZ tak bude 383 Kč (637 Kč x 60 % = 382,20 Kč) – zaokrouhleno na celé Kč/za kalendářní den. Za 9 kalendářních dnů činí ošetřovné 3 447 Kč (383 Kč x 9 dnů).

Nárok na dávku se uplatňuje tiskopisem „Rozhodnutí o po ošetřování (péče)“, který vystavuje ošetřující lékař nemocného (v případě nařízení karantény i orgán