Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Postupy účtování o zákonných sociálních nákladech

22.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.2.4.2 Postupy účtování o zákonných sociálních nákladech

Blažena Petrlíková

Právní rámec

Při účtování o zákonných sociálních nákladech postupují NNO podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Dále se použijí České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání“), zejména standard č. 412 Náklady a výnosy a Standard č. 411 Zúčtovací vztahy.

Postup účtování např. v případě poskytování pracovních a ochranných pomůcek záleží na způsobu hospodaření s tímto materiálem. Buď jej organizace nakupuje od dodavatelů na sklad a poté vydává zaměstnancům (způsob evidence zásob „A“), nebo lze postupovat jinak. Ochranné pomůcky se nakupují a ihned vydávají bez předchozího skladování do spotřeby (způsob evidence zásob „B“).

Některé organizace zmocňují zaměstnance, aby si ochranné a pracovní pomůcky pořizovali samostatně u příslušných specializovaných prodejců. Pak by ovšem doklad o výdaji měl být vystaven na zaměstnavatele jako odběratele, nikoliv na jméno zaměstnance.

Postupy účtování

Postupy