Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pojištění odpovědnosti za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání

25.2.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2013 měl nabýt účinnosti zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, avšak jeho účinnost se posunula na 1. 1. 2015.

Zaměstnavatel musí být nadále pojištěn pro případ odpovědnosti za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání (dále jen „zákonné pojištění“). Přitom postupuje podle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). 

Zákonné pojištění se nevztahuje na zaměstnavatele, kteří mají postavení státního orgánu. Jedná se např. o ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy ČR. Kdy se zaměstnavatel přihlašuje k zákonnému pojištění?Jakmile začne zaměstnávat prvního zaměstnance. Vyhláška stanoví splnit tuto povinnost bez odkladu. 

Kde se zaměstnavatel přihlašuje? U Kooperativy, a. s., podle sídla organizace. Ovšem zaměstnavatelé, kteří byli pojištěni do 31. 12. 1992 u České pojišťovny, a. s., jsou nadále pojištěni u této pojišťovny. 

Kterého zaměstnavatele se zákonné pojištění netýká? Zákonné pojištění se nevztahuje na zaměstnavatele, kteří mají postavení státního orgánu. (Jedná se o ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy ČR.) 

Lhůty pro odvod pojistného          

Období Lhůta pro odvod pojistného Vyměřovací základ
Pojistné na I. čtvrtletí roku Do 31. 1. kalendářního roku Součet vyměřovacích základu za IV. /IV. předchozího roku
Pojistné na II. čtvrtletí roku Do 30. 4. kalendářního roku Součet vyměřovacích základu za I. /IV. kalendářního roku
Pojistné na III. čtvrtletí roku Do 31. 7. kalendářního roku Součet vyměřovacích základu za II. /IV. kalendářního roku
Pojistné na IV. čtvrtletí roku Do 31. 10. kalendářního roku Součet vyměřovacích základu za III. /IV. kalendářního roku

Vznikne-li zaměstnavateli, který v předcházejícím čtvrtletí nezaměstnával žádného zaměstnance,