Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pod přísným dohledem, aneb o efektivnosti kontrolních opatření ve firmě

7.9.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Lidský mozek, alespoň tak, jak ho v tuto chvíli používáme, není schopen kontinuální činnosti na stále stejné úrovni. Je tudíž idealistické požadovat od svých zaměstnanců minutu po minutě stabilní výkonnost, efektivitu a soustředění. Zejména v práci jsme proto zvyklí uměle si vypomáhat, abychom toto přirozené kolísání vyrovnali, anebo si ve slabších chvilkách odskakovat do relaxačních a náhražkových činností. Zářným příkladem snahy o překlenutí neefektivních míst je káva, jejíž konzumace má kromě jiných předností za účel zahnat poobědový útlum. Ten se ale dostaví v momentě, kdy kofeinový účinek vyprchá, takže se do stejné situace dostaneme i přes svou snahu o chvíli později. Sama fáze přípravy kávy ale také stojí trochu času a představuje vlastně rafinovaný rituál, jak se nemuset ihned plně vrátit do pracovního procesu.

     Řada firem vědomě vytváří pro své zaměstnance prostředí, které lidskou přirozenost respektuje. Jde například o prostředí, kde se můžete po obědě zabořit do měkké lenošky. Pokud potřebujete být kreativní a hraví, můžete si zahrát fotbálek, skákat panáka nebo si střelit na koš, prostředí, kde jsou firemní kuchyňky místem, které zve k neformálnímu setkávání a diskusím. To vše není utopie a může fungovat, ovšem za předpokladu, že je firemní kultura postavená na důvěře k zaměstnancům, jejich loajalitě a vysoké úrovni sebeřízení, která jim umožňuje vrátit se v tu pravou chvíli zpět na své pracovní místo a pokračovat ve svěřených činnostech.

     Nezastírejme si, že vybudovat prostředí, kde je člověk sám sobě hlavním svědkem své efektivity, je náročné a snáze se realizuje v určitých oborech. Nelze ho například aplikovat tam, kde je zaměstnání založeno na časové kvantitě, např. práce nočního vrátného, kde hlavní náplní práce je „být přítomen“.

Většina zaměstnání je však založena na kvalitě využití času, což znamená, že přirozeně počítá s fázemi, kdy jsme vysoce efektivní a v krátkém čase zvládneme velký objem práce, oproti fázím, kdy dochází k útlumu a jsou vhodné maximálně pro rutinní činnosti. 

     Existují firemní kultury, které vedou zaměstnance k internalizované podobě zodpovědnosti a hodnotí je jen na základě kvality jejich výstupů. Zda svých výstupů dosahují postupnou mravenčí prací, nebo formou několika jasnozřivých chvilek, už je na okraji zájmu. Zaměstnavatel má jednoznačné právo nastavit výkonnostní kritéria tak, aby firma ze svých zaměstnanců profitovala, a zaměstnanec může mít naopak možnost dosáhnout jich způsobem, který bude odpovídat jeho individualitě a osobnostním charakteristikám.

Počet odpracovaných minut totiž bývá jen málokdy hlavním ukazatelem dobře odvedené práce. 

     Mnohem častěji však bývá zodpovědnost zaměstnanců v efektivitě práce povzbuzována různými kontrolními mechanismy zvenčí. Vede zaměstnance k tomu, aby podával stabilní výkon, a pokud to nejde, aby se o to alespoň usilovně pokoušel. Je to přístup, který se snaží omezit všechny vnější rušivé vlivy, aby lidská mysl neměla tendenci zbytečně těkat a neefektivně se rozptylovat. Příkladem realizace této myšlenky je například firma, ve které jsem byla před časem na návštěvě. Celému prostoru vévodily sněhobílé stěny a stoly bez jakýchkoliv známek lidské přítomnosti. Domnívala jsem se, že jde o důsledek nedávného přestěhování, ale byla jsem vyvedena z omylu komentářem: „My nepotřebujeme, aby se nám tu zaměstnanci nějak zabydlovali, my jen chceme, aby pracovali“.