Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
  • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Platy a mzdy

2.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Platy a mzdy

Jaroslava Pfeilerová

Pojem

Obecně lze definovat, že mzda i plat jsou odměnou za práci vykonanou zaměstnancem pro jeho zaměstnavatele, za kterou mu náleží peněžité plnění. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že o mzdě hovoříme v podnikatelské sféře, kde mzdou rozumíme jak peněžité plnění, tak i plnění nepeněžité hodnoty – naturální mzdu. Poskytování mzdy, platu, odměny za pracovní pohotovost, odměn z dohod apod. upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v části šesté, zejména v následujících ustanoveních:

Hlava II – § 113–121 ZP – Mzda,

Hlava III – § 122–137 ZP – Plat,

Hlava IV – § 138 ZP – Odměny z dohod,

Hlava V – § 139 ZP – Mzda nebo plat při výkonu jiné práce,

Hlava VI – § 140 ZP – Odměna za pracovní

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Platové tabulky.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@ucetnictvino.cz