Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Platové tarify pro učitele nově

9.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance, kteří jsou pedagogickými pracovníky (nová příloha č. 9 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.).

1. září 2016 nabylo účinnosti nové nařízení vlády č. 273/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.  V tabulce platových tarifů je nově také jeden nový platový stupeň pro začínající učitele, kterým se tak základní plat zvedne už po dvou letech praxe, nikoliv až po šesti letech, jak tomu bylo dříve.

Zaměstnanci škol a školských zařízení, kteří nejsou pedagogickými pracovníky, byli přesunuti do jiné tarifní tabulky (příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.), tím došlo k navýšení jejich tabulkových platů o 4 %.

Nová příloha č. 9 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. platná od 1. září 2016

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 9 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14