Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013

26.2.2013, Zdroj: Ministerstvo financí

S účinností od 1. 1. 2013 zavedl zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, nové peněžité plnění v podobě pojistného na důchodové spoření.

S účinností od 1. 1. 2013 zavedl zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, nové peněžité plnění v podobě pojistného na důchodové spoření (dále jen "pojistné"). Pojistné bude individualizováno za jednotlivé účastníky důchodového spoření a bude založeno na spořícím principu.

Pojistné za jednotlivé účastníky důchodového spoření budou odvádět:

  • osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které hradí pojistné přímo na účet finančního úřadu,
  • plátci pojistného (zaměstnavatelé) provádějící odvody za své zaměstnance,      kteří jsou účastníky důchodového spoření.

Správu pojistného budou vykonávat orgány Finanční správy České republiky (finanční úřady). Pojistné se bude odvádět na bankovní účty finančních úřadů, které budou v České národní bance otevřeny od 1. 2. 2013 (seznam viz následující tabulka).

Přehled bankovních účtů finančních úřadů pro placení pojistného na důchodové spoření

Název
  finančního úřadu

Bankovní spojení finančních úřadů pro odvody na

Pojistné na důchodové spoření

OSVČ

plátce zaměstnavatel

Finanční úřad pro hlavní město Prahu

31018-77628031/0710

41013-77628031/0710

Finanční úřad pro Středočeský kraj

31018-77628111/0710

41013-77628111/0710

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

31018-77627231/0710

41013-77627231/0710

Finanční úřad pro Plzeňský kraj

31018-77627311/0710

41013-77627311/0710

Finanční úřad pro Karlovarský kraj

31018-77629341/0710

41013-77629341/0710

Finanční úřad pro Ústecký kraj

31018-77621411/0710

41013-77621411/0710

Finanční úřad pro Liberecký kraj

31018-77628461/0710

41013-77628461/0710

Finanční úřad pro Královehradecký kraj

31018-77626511/0710

41013-77626511/0710

Finanční úřad pro Pardubický kraj

31018-77622561/0710

41013-77622561/0710

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

31018-67626681/0710

41013-67626681/0710

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

31018-77628621/0710

41013-77628621/0710

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

31018-47623811/0710

41013-47623811/0710

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

31018-77621761/0710

41013-77621761/0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj

31018-47620661/0710

41013-47620661/0710

Specializovaný finanční úřad

-*

41013-77620021/0710

*Poznámky: Specializovaný finanční úřad nebude mít otevřený bankovní účet s PBÚ 31018 pro platby pojistného na důchodové spoření od OSVČ, protože je příslušný pro vybrané subjekty (právnické osoby).

Postup pro OSVČ

OSVČ (účastníci důchodového spoření) zálohy na důchodové spoření neplatí. Již v roce 2013 však mohou hradit pojistné do limitu 100.000,- Kč a to svému místně příslušnému finančnímu úřadu na bankovní účet s předčíslím (PBÚ) 31018 (viz tabulka) s variabilním symbolem, ve kterém bude vyplněna kmenová část daňového