Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Otázky a odpovědi ke schvalování účetních závěrek

3.9.2013, Zdroj: ČTK, Ministerstvo financí

Ministerstvo financí vydalo odpovědi na často kladené dotazy k k vyhlášce č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Často kladené dotazy k vyhlášce č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen „vyhláška“)
číslo/rokdotazodpověď
S.1./29.8.2013 Vybraná účetní jednotka, která schválila svou účetní závěrku za účetní období roku 2012 před účinností této vyhlášky, nemusí posílat zápis o schválení do CSÚIS. Platí to tedy až pro rok 2013? Přechodné ustanovení § 30 odst. 5 vyhlášky se vztahuje na proces a úkon schválení účetní závěrky, včetně schválení výsledku hospodaření a jeho rozdělení, nevztahuje se však na ustanovení § 29 odst. 4 vyhlášky. Povinnosti předávání informace o schválení účetní závěrky budou specifikovány ve vyhlášce č. 383/2009 Sb., technické vyhlášce o účetních záznamech. Tato specifikace bude provedena novelou technické vyhlášky.
S.2./29.8.2013 Vybrané účetní jednotky, které ještě neschválily své účetní závěrky za účetní období roku 2012, budou postupovat dle vyhlášky a tedy budou zasílat zápis do CSÚIS. Jaký bude postup a způsob zasílání do CSÚIS, bude připraven nějaký vzor nebo je to v kompetenci VÚJ? Povinnosti předávání informace o schválení účetní závěrky budou specifikovány ve vyhlášce č. 383/2009 Sb., technické vyhlášce o účetních záznamech. Tato specifikace bude provedena novelou technické vyhlášky, která stanoví rozsah a četnost předávání informace o schválení do CSÚIS.
S.3./29.8.2013 Byl vypuštěn bod z pracovní verze návrhu vyhlášky z ustanovení § 12 ve věci schvalování účetní závěrky nadpoloviční většinou přítomných členů. Znamená to teď tedy, že musí být schvalující orgán při schvalování účetní závěrky v plném počtu stanovených členů? Vyhláška nestanoví žádné bližší podrobnosti hlasování schvalujícího orgánu, proto je na příslušné účetní jednotce, pokud zvláštní zákon tyto podmínky nestanoví, aby tato pravidla stanovila sama, například vnitřním předpisem.
S.4./29.8.2013 Je povinností (v souvislosti s ustanovením § 30 odst. 3 vyhlášky) schvalujícího orgánu si vyžádat mezitímní účetní závěrku nebo je to pouze její právo? V případě mezitímní účetní závěrky vyhláška nestanoví žádné konkrétní povinnosti vůči schvalujícímu orgánu. Je proto na schvalujícím orgánu, zda si mezitímní účetní závěrky vyžádá jako podklady pro schvalování.
S.5./29.8.2013 Jakým způsobem bude v systému státní pokladny na úrovni kapitoly probíhat schvalování účetních závěrek jednotlivých vybraných účetních jednotek? Dojde k zavedení nové funkcionality systému, případně bude pouze upraveno schvalování sumárních výkazů dostupné v rámci záložky „Správa výkazů“ / „Schvalování“ rozšířením o možnost schválení jednotlivých účetních závěrek? A k jakému termínu je zavedení funkce schvalování závěrek v systému předpokládáno? Úkon schválení není a nebude prováděn v systému státní pokladny, do CSÚIS bude zasílána pouze informace o schválení či neschválení účetní závěrky. Povinnosti předávání informace o schválení či neschválení účetní závěrky budou specifikovány ve vyhlášce č. 383/2009 Sb., technické vyhlášce o účetních záznamech. Tato specifikace bude provedena novelou technické vyhlášky, která stanoví rozsah a četnost předávání informace o schválení do CSÚIS. Předpokládá se zavedení této funkcionality v posledním čtvrtletí roku 2013.