Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Okamžité ukončení pracovního poměru během výpovědní lhůty

24.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce žádným způsobem nezakazuje, že by nebylo možné ukončit pracovní poměr i jiným způsobem, pokud již byl učiněn úkon vedoucí ke skončení pracovního poměru.

Dotaz:

Zaměstnanec dostal dvouměsíční výpověď pro nadbytečnost (k 29. 2. 2012). Během výpovědní doby bude při dechové zkoušce prokázán alkohol - zaměstnavatel hodnotí jako závažné porušení pracovní kázně. Je možné okamžitě skončit pracovní poměr s tím, že výpověď