Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odpisování dlouhodobého majetku

25.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace, zřízená ÚSC. Majetek odepisujeme po celou dobu existence naší organizace, kdy účetní odpisy se rovnají daňovým odpisům. Co pro nás znamenají změny dle ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku? Musíme se jimi řídit u nově pořízeného majetku nebo musíme provést změnu v odpisování veškerého dlouhodobého majetku?

Odpověď:

Rozdílná právní úprava odpisování
Domnívám se, že Váš názor vyslovený v dotazu, že odpisy účetní mohou být