Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odměny členů volebních komisí z pohledu pojistného

11.10.2021, Zdroj: ČTK, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jaký je pojistný režim u odměn členů volebních komisí? Na tuto otázku odpoví následující řádky.

Členové okrskových volebních komisí a jejich zapisovatelé (dále jen „členové volební komise“) se považují podle § 5 písm. a) bodu 22. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“) za zaměstnance. Ze zvláštní odměny člena volební komise se odvádí pojistné na sociální pojištění, je-li účasten nemocenského pojištění.

Činnost člena volební komise je z hlediska posuzování splnění podmínek účasti na nemocenském