Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Od prvního listopadu platí novelizovaná pravidla pro nájemní bydlení

9.11.2011, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Půl roku po publikaci ve Sbírce zákonů vstupuje v platnost klíčová novela Občanského zákoníku v oblasti nájemního bydlení. Nejdůležitější změny se týkají přechodu nájmu po smrti nájemce včetně zvláštní ochrany pozůstalých nezletilých dětí a seniorů.

Stávající zákonná úprava stanoví, že po smrti nájemce (není-li společných nájemců) dochází k přechodu nájmu na osoby uvedené v zákoně. Není tedy uzavírána žádná nová smlouva a "zděděný" nájem trvá za stávajících podmínek. "Novela sice omezuje trvání takto převedeného nájmu na dobu dvou let, ale zároveň však díky sociální klauzuli vyjímá z dvouletého omezení osoby starší 70ti let a osoby nezletilé," přiblížil Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj.

"Novela také posiluje vzájemnou informovanost mezi pronajímatelem a nájemníkem nebo zjednodušuje režim skládání kaucí," uvedl Kamil Jankovský. Majitel bytu tak může po nájemci nově požadovat například nejen hlášení o změně počtu osob, ale i jejich bližší identifikaci.

Oznamovací povinnost se nově