Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novniky MPSV pro rok 2020

3.1.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Stejně jako v předchozích letech přináší i rok 2020 v oblasti práce a sociálních věcí řadu změn.

Vyšší důchod

Důchody v příštím roce porostou o víc než dříve zákonem stanovenou valorizaci. A to v průměru o 900 Kč, což znamená nárůst o 6,7 %. Navýšení důchodů bude, stejně jako vloni, nejvyšší v historii. Průměrný starobní důchod, který je v současnosti 13 500 Kč, by měl od ledna roku 2020 dosahovat 14 400 Kč. Důchody, jak starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2020 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2019 takto:

  •  základní výměra důchodu se zvýší o 220 Kč na 3 490 Kč,
  •  Procentní výměra důchodu se zvyšuje o 5,2 % a navíc o pevnou částku 151 Kč.

Zvýšení vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. O zvýšení důchodu bude všem příjemcům důchodu zasláno písemné oznámení.

Vyšší minimální mzda

Od 1. ledna 2020 se zvyšuje minimální mzda, a to z 13 350 Kč na 14 600 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou v délce 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste ze 79,80 Kč na 87,30 Kč. Jedná se o historicky nejvýraznější nominální navýšení od zavedení minimální mzdy v roce 1991. Společně s úrovní minimální mzdy, kterou v ČR pobírá zhruba 150 tisíc lidí, dojde také k růstu nejnižších úrovní zaručené mzdy, a to o 1250 až 2500 Kč měsíčně z nynějších 13 350 až 26 700 Kč na 14 600 až 29 200 Kč. Zaručená mzda se vyplácí v osmi stupních a představuje nejnižší výdělek dle odbornosti, náročnosti a zodpovědnosti práce a týká se širokého okruhu zaměstnanců.

Rodičovský příspěvek

Celková výše rodičovského příspěvku se od 1. 1. 2020 po 12 letech bez navýšení zvýší o 80 000 Kč, a to z dnešních 220 000 na 300 000 Kč, u 2 a více dětí narozených současně (vícerčat) dojde k navýšení celkové částky z 330 000 na 450 000 Kč. Navýšení platí pro rodiče, kteří budou k 1. 1. 2020 aktivně čerpat rodičovský příspěvek na dítě mladší 4 let a pro rodiče, kteří začnou čerpat rodičovský příspěvek kdykoli od 1. 1. 2020. Rodiny, které nemohly doložit příjem, mají od 1. 1. 2020 nárok na vyšší měsíční čerpání. Nová maximální hranice čerpání se zvyšuje ze 7 600 Kč na 10 000 Kč, v případě vícerčat až na 15 000 Kč měsíčně.

Společně s navýšením rodičovského příspěvku dojde k navýšení měsíčního limitu pro umístění dětí do 2 let v předškolní péči, např. v jeslích/dětské skupině, ze 46 na 92 hodin.

Docházka dítěte staršího než dva roky se nesleduje.

eNESCHOPENKA

Podle novely zákona o nemocenském pojištění od 1. 1. 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky. Elektronické zpracování přinese výrazné zjednodušení v předávání informací mezi