Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

NOVINKY ve zdravotním pojištění

10.8.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Zákonem č. 138/2011 Sb., účinným od 1. 8. 2011, došlo ve zdravotním pojištění u OSVČ ke změnám týkající se úhrady doplatku pojistného v případech, kdy je samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů pojištěnce, a dále u lhůty řešící doplatek pojistného za rozhodné období kalendářního roku.

     I po datu 1. 8. 2011 platí, že OSVČ je povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, Přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a zaplacených zálohách na pojistné, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání. Pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok. Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích příslušné zdravotní pojišťovně do 8. dubna následujícího roku má OSVČ i v případě, kdy není povinna podle zvláštního právního předpisu daňové přiznání podávat.

     V porovnání se stavem platným do data 31. 7. 2011 došlo v následujících oblastech k několika změnám (vyznačeným tučně):

Úhrada pojistného do 31. 7. 2011

     OSVČ, která je současně zaměstnancem a