Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

10.6.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která zjednodušuje procesy spojené s náhradní péčí o děti. Cílem je výrazně urychlit a zefektivnit celý systém. Novela mimo jiné přinese zvýšení státního příspěvku pro subjekty, které s náhradními rodinami pracují a zajišťují jim pomoc a podporu.

Díky předchozím úpravám a osvětové kampani MPSV, krajských úřadů a nestátních organizací evidujeme zvýšený počet žadatelů o náhradní rodinnou péči, nicméně proces odborného posuzování je stále zdlouhavý a málo flexibilní. 

Schválená novela navrhuje změny, které zahrnují zjednodušení posuzování žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči. Tento proces by se měl zkrátit na průměrně 6-9 měsíců (dle typu náhradní rodinné péče), a to zejména díky umožnění absolvovat přípravy k přijetí dítěte do rodiny a psychologické posouzení i v jiném kraji.

Dojde také k úpravě postupů řízení a sjednocení kritérií pro posouzení žadatelů (jde např. o standardizovaný záznam ze sociálního šetření, vyhláškou daný výstup z příprav a oblasti příprav k přijetí dítěte do rodiny, vyhláškou daný výstup z psychologického posouzení atd.). Součástí novely je i jasné definování požadavků na posuzující psychology. Tyto změny jdou