Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Neplatnost právních úkonů po novele zákoníku práce

23.1.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákoníku práce řeší problematiku neplatnosti právních úkonů v pracovněprávních vztazích tak, že hlavním motivem musí být zvýšení právní jistoty smluvních stran.

Pokud jde o vady obsahu, považuje se právní úkon za platný, pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti nedovolá. Výjimkou z tohoto pravidla jsou případy, kdy právní úkon je neplatný proto, že:

  • nebyl učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně,
  • byl učiněn osobou nezpůsobilou k právním úkonům nebo osobou jednající v duševní poruše,
  • zavazuje k plnění od počátku nemožnému,
  • odporuje zákonu nebo jej obchází a zároveň se příčí základním zásadám pracovněprávních vztahů,
  • odporuje dobrým mravům,
  • se zaměstnanec předem vzdává svých práv nebo,
  • k němuž nebyl udělen předepsaný souhlas příslušného orgánu, v případech, kdy stanoví výslovně zákoník práce nebo zvláštní zákon; požaduje-li zákon, aby právní úkon byl příslušným orgánem pouze projednán, není právní úkon neplatný, i když k tomuto projednání nedošlo.

Pokud jde o formu právního úkonu, mělo by platit, že nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje