Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nej v zákoníku práce 2014

16.12.2013, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

I když novinek v zákoníku práce od 1. 1. 2014 je více než dost, několik z nich si přece jen žádá o větší pozornost.

K nejvýznamnějším změnám v zákoníku práce, které by neměly uniknout Vaší pozornosti, patří:

1. Právní úprava svéprávnosti fyzické osoby

Zaměstnance nebo zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích, stanovení zákazu výkonu závislé práce do 15 let věku a důsledky neplatnosti právních jednání jsou nyní vyhrazeny občanskému zákoníku a zákoník práce (ZP) tuto problematiku - až na výjimky - již neupravuje.

2. Vadné právní jednání

Zákoník práce stanoví, ve kterých případech se ke konkrétnímu věcně nebo formálně vadnému právnímu jednání nepřihlíží a jsou tudíž právně neúčinná (např. výpověď z pracovního poměru, která nebyla dána písemně, ujednání v podnikové kolektivní smlouvě, která upravují práva zaměstnanců v menším rozsahu než kolektivní smlouvy vyššího stupně, vzdání se práva zaměstnancem, které mu přiznává ZP, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis, postoupení pohledávky ze základního pracovněprávního vztahu nebo převzetí dluhu zaměstnance vůči zaměstnavateli nebo naopak jinou osobou).

3. Okamžité zrušení pracovního poměru

Zákoník práce ve