Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nároky účastníků doplňkového penzijního spoření

28.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.1.1 Nároky účastníků doplňkového penzijního spoření

JUDr. Jan Přib

Účastníci doplňkového penzijního spoření mají podle zákona o doplňkovém penzijním spoření nárok na tyto dávky:

  • starobní penze na určenou dobu,

  • invalidní penze na určenou dobu,

  • jednorázové vyrovnání,

  • odbytné,

  • úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi,

  • úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu.

Nárok na starobní penzi

Podmínkou nároku na starobní penzi je dosažení věku, který je o pět let nižší než je důchodový věk stanovený podle zákona o důchodovém pojištění (u žen se přitom postupuje stejně jako u mužů stejného data narození), a trvání spořící doby (tj. doby placení příspěvků) v délce nejméně 60 a nejvíce 120 kalendářních měsíců (konkrétní dobu stanoví smlouva o doplňkovém penzijním spoření).

Vyplácení dávek

Penze, jednorázové vyrovnání a