Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nárok na vrácení DPH při obdržení dotace

17.9.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je při obdržení dotace (podpora z Fondu soudržnosti) na nákup DHM nárok na vrácení DPH?

Odpověď:

Odpočet daně upravuje v §§ 72 až 79 zákon č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Podle §72 odst. 1 zákona o DPH, má plátce nárok na odpočet daně pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečňování své ekonomické činnosti.

Nárok na odpočet daně v plné výši lze uplatnit dle §72 odst. 2