Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Náhrada mzdy, platu, odměny u práce na dálku a pružné pracovní doby

8.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.8
Náhrada mzdy, platu, odměny u práce na dálku a pružné pracovní doby

Ing. Olga Krchovová

V případě práce na dálku podle § 317 ZP, kdy si zaměstnanec práci sám rozvrhuje podle dohodnutých podmínek, se pro účely poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny z dohody uplatní stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tyto účely povinen předem určit.

V případě pružné pracovní doby (§ 85 ZP) náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu při DPN podle fiktivního harmonogramu směn, který musí pro tyto účely zaměstnavatel stanovit. Tento fiktivní harmonogram směn se použije i pro posouzení, zda zaměstnanec v den vzniku DPN odpracoval celou směnu, či jen její část.

Pro konto pracovní doby nejsou stanoveny žádné odchylky a platí, že náhrada mzdy při DPN přísluší jen za dny, na které zaměstnanci připadla směna podle stanoveného rozvrhu směn.

Příklad

Zaměstnavatel stanovil