Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Mzdy a platy - přehledy

3.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8 Mzdy a platy – přehledy

Ing. Olga Krchovová

Minimální mzda

Rok  Měsíční výše minimální mzdy Hodinová výše minimální mzdy 
Od 1. 1. 2007 do 31. 7. 2013  7 955 Kč  48,10 Kč  
Od 1. 8. 2013 do 31. 12. 2014  8 500 Kč  50,60 Kč  
Od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015  9 200 Kč  55,00 Kč  
Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016  9 900 Kč  58,70 Kč  
Od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017  11 000 Kč  66,00 Kč  
Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018  12 200 Kč  73,20 Kč  
Od 1. 1. 2019 13 350 Kč 79,80 Kč 

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin. Hodinové sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy platí pro 40hodinovou týdenní pracovní dobu. Při jiné délce týdenní pracovní doby je nutné je upravit.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu

Skupina prací Od 1. 8. 2013
do 31. 12. 2014
 
Od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2015
 
Od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2016
 
Od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2017
 
Od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2018
 
Od 1. 1. 2019 
1.  50,60 Kč  55,00 Kč  58,70 Kč  66,00 Kč  73,20 Kč  79,80 Kč 
2.  55,90 Kč  60,70 Kč  64,80 Kč  72,90 Kč  80,80 Kč  88,10 Kč 
3.  61,70 Kč  67,00 Kč  71,60 Kč  80,50 Kč  89,20 Kč  97,30 Kč 
4.  68,10 Kč  74,00 Kč  79,00 Kč  88,80 Kč  98,50 Kč  107,40 Kč 
5.  75,20 Kč  81,70 Kč  87,20 Kč  98,10 Kč  108,80 Kč  118,60 Kč 
6.  83,00 Kč  90,20 Kč  96,30 Kč  108,30 Kč  120,10 Kč  130,90 Kč 
7.  91,70 Kč  99,60 Kč  106,30 Kč  119,60 Kč  132,60 Kč  144,50 Kč 
8.  101,20 Kč  110,00 Kč  117,40 Kč  132,00 Kč  146,40 Kč  159,60 Kč 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc

Skupina prací Od 1. 8. 2013
do 31. 12. 2014
 
Od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2015
 
Od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2016
 
Od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2017
 
Od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2018
 
Od 1. 1. 2019 
1.  8 500 Kč  9 200 Kč  9 900 Kč  11 000 Kč  12 200 Kč  13 350 
2.  9 400 Kč  10 200 Kč  10 900 Kč  12 200 Kč  13 500 Kč  14 740 
3.  10 400 Kč  11 200 Kč  12 100 Kč  13 400 Kč  14 900 Kč  16 280 
4.  11 400 Kč  12 400 Kč  13 300 Kč  14 800 Kč  16 400 Kč  17 970 
5.  12 600 Kč  13 700 Kč  14 700 Kč  16 400 Kč  18 100 Kč  19 850 
6.  13 900 Kč  15 100 Kč  16 200 Kč  18 100 Kč  20 000 Kč  21 900 
7.  15 400 Kč  16 700 Kč  17 900 Kč  19 900 Kč  22 100 Kč  24 180 
8.  17 000 Kč  18 400 Kč  19 800 Kč  22 000 Kč  24 400 Kč  26 700 

Poživatelé invalidního důchodu

Dle § 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. byly pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně, výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy jiné než pro ostatní zaměstnance. Od 1. 1. 2017 již pro ně není výjimka a výše minimální mzdy je pro ně stejná jako pro ostatní zaměstnance.

Skupina prací Za hodinu  Za měsíc  
Od 1. 1. 2007
do 31. 12. 2015
 
Od 1. 1. 2016 
do 31. 12. 2016 
Od 1. 1. 2007
do 31. 12. 2015
 
Od 1. 1. 2016 
do 31. 12. 2016 
1.   48,10 Kč  55,10 Kč  8 000 Kč  9 300 Kč  
2.   53,10 Kč  60,90 Kč  8 900 Kč  10 300 Kč  
3.   58,60 Kč  67,20 Kč  9 800 Kč  11 300 Kč  
4.   64,70 Kč  74,20 Kč  10 800 Kč  12 500 Kč  
5.   71,50 Kč  81,90 Kč  12 000 Kč  13 800 Kč  
6.   78,90 Kč  90,50 Kč  13 200 Kč  15 300 Kč  
7.   87,10 Kč  99,90 Kč  14 600 Kč  16 800 Kč  
8.   96,20 Kč  110,30 Kč  16 100 Kč  18 600 Kč  

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat, zahrnují skupiny prací práce zařazené do jednotlivých platových tříd takto:

Skupina prací Zahrnuje práce v platové třídě 
1.  1. a 2.  
2.  3. a 4.  
3.  5. a 6.  
4.  7. a 8.  
5.  9. a 10.  
6.  11. a 12.  
7.  13. a 14.  
8.  15. a 16.  

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda, jsou obecné charakteristiky skupin prací a příklady prací v těchto skupinách stanoveny v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě.

Odměna za pracovní pohotovost

Odměna za pracovní pohotovost přísluší nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku (§ 140 ZP).

Přehled povinných příplatků ke mzdě

Mzda (příplatek) Výše příplatku Právní předpis 
za práci přesčas  nejméně 25 % průměrného hodinového výdělku  § 114 ZP 
za práci ve svátek  zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši nejméně 100 % průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek namísto náhradního volna  § 115 ZP 
za práci v noci  nejméně 10 % průměrného hodinového výdělku, jinou výši příplatku lze sjednat v kolektivní smlouvě nebo sjednat se zaměstnanci  § 116 ZP 
za práci ve ztíženém pracovním prostředí  nejméně 10 % hodinové minimální mzdy za každý ztěžující vliv (nejméně 7,98 Kč v provozu se 40hodinovou týdenní pracovní dobou)  § 117 ZP 
za práci v sobotu a v neděli  nejméně 10 % průměrného hodinového výdělku, jinou výši příplatku lze sjednat v kolektivní smlouvě nebo sjednat se zaměstnanci  § 118 ZP 

Přehled příplatků k platům

Příplatek Výše příplatku Právní předpis 
za vedení  viz samostatná tabulka  § 124 ZP 
za práci v noci  20 % průměrného hodinového výdělku  § 125 ZP 
za práci v sobotu a v neděli  25 % průměrného hodinového výdělku  § 126 ZP 
za práci přesčas  
  • 25 % průměrného hodinového výdělku,

  • 50 % průměrného hodinového výdělku, jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu

 
§ 127 ZP 
za práci ve ztíženém pracovním prostředí  500–1 800 Kč měsíčně  § 128 ZP a § 7 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 
zvláštní příplatek  viz samostatná tabulka  § 129 ZP a § 8 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 
za rozdělenou směnu  30 % průměrného hodinového výdělku za každou rozdělenou směnu na 2 nebo více částí (přerušení práce nebo jejich souhrn činí min. 2 hodiny)  § 130 ZP 
osobní příplatek  
  • do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen (pro dlouhodobé velmi dobré pracovní výsledky)

  • do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, jedná-li se o vynikajícího, všeobecně uznávaného odborníka vykonávajícího práce zařazené do 10. až 16. platové třídy

 
§ 131 ZP 
za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah  dvojnásobek průměrného hodinového výdělku za hodinu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické činnosti nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti vykonávané přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě školského zákona, kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy, ředitelem školského zařízení nebo ředitelem zařízení sociálních služeb  § 132 ZP 
specializační příplatek pedagogického pracovníka  ve výši 1 000–2 000 Kč měsíčně zaměstnanci, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady  § 133 ZP 
příplatek za práci ve svátek  zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši 100 % průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek namísto náhradního volna  § 135 ZP 

Výše příplatku za vedení pro vedoucí zaměstnance

 Stupeň řízení Výše příplatku za vedení v % **) 
 Zaměstnanec, který není vedoucím zaměstnancem, ale je podle organizačního předpisu oprávněn řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců  5 až 15  
1.  Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení nebo vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí práci podřízených zaměstnanců  5 až 30  
2.  Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení nebo vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí práci podřízených zaměstnanců  15 až 40  
3.  Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení, nebo vedoucí zaměstnanec-vedoucí organizační složky, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení  20 až 50  
4.  Vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, vedoucí zaměstnanec-vedoucí organizační složky, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, náměstek člena vlády, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vedoucí Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky, vedoucí Kanceláře Veřejného ochránce práv, finanční arbitr a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů  30 až 60  

**) z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen

Zvláštní příplatek

Skupina č. Název skupiny *) Výše příplatku 
I.  Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života (patří sem i práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu)  500 až 1 300 Kč  
II.  Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života  750 až 2 500 Kč  
III.  Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví  1 250 až 5 000 Kč  
IV.  Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví  1 880 až 7 500 Kč  
V.  Práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví  2 500 až 10 000 Kč  

*) podrobnější vymezení viz Příloha č. 6 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V. s výjimkou zvláštního příplatku za práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější. Právo na zvláštní příplatek za práce střídavě vykonávané ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu a jeho výše se posoudí samostatně.

Nominální fond pracovní doby ve dnech a hodinách v jednotlivých měsících roku 2019

Měsíc Počet pracovních dnů + svátků připadajících na tyto dny Počet hodin za měsíc při 40hodinové týdenní pracovní době rovnoměrně rozvržené do 5 pracovních dnů se směnami po 8 hodinách Počet hodin za měsíc při 38,75hodinové týdenní pracovní době rovnoměrně rozvržené do 5 pracovních dnů se směnami po 7,75 hod. Počet hodin za měsíc při 37,5hodinové týdenní pracovní době rovnoměrně rozvržené do 5 pracovních dnů se směnami po 7,5 hod. 
leden  22 + 1  176 (184)  170,5 (178,25)  165 (172,5)  
únor  20  160  155  150  
březen  21  168  162,75  157,5  
duben  20 + 2  160 (176)  155 (170,5)  150 (165)  
květen  21 + 2  168 (184)  162,5 (178,25)  157,5 (172,5)  
červen  20  160  155  150  
červenec  22 + 1  176 (184)  170,5 (178,25)  165 (172,5)  
srpen  22  176  170,5  165  
září  21  168  162,75  157,5  
říjen  22 + 1  176 (184)  170,5 (178,25)  165 (172,5)  
listopad  21  168  162,75  157,5  
prosinec  19 + 3  152 (176)  147,25 (170,5)  142,5 (165)  

V závorkách je uveden fond pracovní doby včetně placených svátků, tj. svátků připadajících na všední dny. Upozorňujeme, že každý zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance s harmonogramem směn na příslušné období, a to i v případě, že harmonogram směn je shodný s tzv. nominálním fondem pracovní doby, který je uváděn v plánovacích kalendářích (viz tabulka výše uvedená).

Platové tarify – § 123 ZP

Platové tarify se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich v platových stupních. Platové tarify se zaokrouhlují na celé desetikoruny nahoru.

Vláda stanoví nařízením vlády č. 341/2017 Sb.

  • zařazení prací do platových tříd,

  • kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací, způsob zařazování zaměstnanců do platových tříd,

  • podmínky pro určení započitatelné praxe,

  • okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší a nejvyšší stupeň příslušné platové třídy,

  • stupnice platových tarifů pro příslušný kalendářní rok, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku tak, aby platové tarify v jednotlivých platových třídách činily nejméně:

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně)

 

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1  do 1 roku  9 200  9 990  10 830  11 720  12 710  13 800  14 960  16 230  17 600  19 110  20 720  22 470  24 350  26 420  28 700  31 120  
2  do 2 let  9 530  10 350  11 230  12 170  13 190  14 310  15 530  16 830  18 290  19 820  21 520  23 330  25 280  27 430  29 780  32 280  
3  do 4 let  9 910  10 750  11 650  12 640  13 710  14 840  16 110  17 490  18 970  20 580  22 330  24 210  26 250  28 460  30 920  33 500  
4  do 6 let  10 270  11 150  12 110  13 120  14 230  15 420  16 720  18 130  19 690  21 350  23 170  25 120  27 230  29 540  32 080  34 760  
5  do 9 let  10 660  11 580  12 550  13 590  14 770  15 990  17 350  18 830  20 430  22 180  24 020  26 040  28 260  30 650  33 270  36 080  
6  do 12 let  11 080  12 000  13 040  14 140  15 320  16 620  18 010  19 550  21 200  23 030  24 950  27 050  29 320  31 820  34 540  37 450  
7  do 15 let  11 490  12 480  13 540  14 660  15 910  17 240  18 680  20 270  22 010  23 880  25 900  28 060  30 430  33 010  35 840  38 840  
8  do 19 let  11 930  12 960  14 030  15 210  16 500  17 880  19 400  21 030  22 830  24 770  26 860  29 130  31 590  34 270  37 190  40 300  
9  do 23 let  12 390  13 440  14 580  15 810  17 150  18 560  20 140  21 820  23 700  25 730  27 890  30 210  32 760  35 550  38 600  41 840  
10  do 27 let  12 850  13 950  15 110  16 380  17 780  19 260  20 910  22 660  24 600  26 690  28 940  31 360  34 010  36 890  40 030  43 400  
11  do 32 let  13 340  14 480  15 690  17 000  18 460  19 990  21 710  23 510  25 510  27 690  30 030  32 550  35 280  38 290  41 550  45 040  
12  nad 32 let  13 840  15 050  16 320  17 640  19 160  20 720  22 550  24 400  26 500  28 750  31 170  33 780  36 620  39 720  43 130  46 740  

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)

 

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1  do 1 roku  9 530  10 350  11 210  12 150  13 160  14 270  15 480  16 800  18 230  19 760  21 480  23 270  25 230  27 380  29 710  32 250  
2  do 2 let  9 870  10 730  11 630  12 620  13 700  14 830  16 060  17 450  18 900  20 510  22 280  24 130  26 190  28 400  30 830  33 460  
3  do 4 let  10 240  11 150  12 070  13 090  14 200  15 390  16 680  18 110  19 630  21 300  23 160  25 060  27 180  29 490  32 000  34 710  
4  do 6 let  10 620  11 550  12 540  13 580  14 750  15 980  17 310  18 800  20 370  22 110  24 010  25 980  28 190  30 590  33 210  36 020  
5  do 9 let  11 050  12 000  13 010  14 100  15 300  16 580  17 970  19 510  21 140  22 940  24 910  26 980  29 260  31 740  34 460  37 370  
6  do 12 let  11 480  12 450  13 490  14 620  15 880  17 190  18 650  20 270  21 930  23 790  25 860  28 000  30 360  32 920  35 750  38 770  
7  do 15 let  11 900  12 940  14 010  15 190  16 470  17 850  19 340  21 020  22 790  24 700  26 840  29 060  31 500  34 180  37 100  40 230  
8  do 19 let  12 350  13 420  14 550  15 750  17 100  18 520  20 060  21 810  23 640  25 620  27 840  30 170  32 690  35 460  38 520  41 750  
9  do 23 let  12 810  13 920  15 100  16 350  17 750  19 220  20 830  22 630  24 520  26 600  28 880  31 290  33 920  36 820  39 970  43 320  
10  do 27 let  13 330  14 470  15 670  16 970  18 430  19 950  21 590  23 500  25 460  27 590  29 970  32 480  35 210  38 200  41 490  44 930  
11  do 32 let  13 810  14 990  16 270  17 610  19 140  20 710  22 440  24 410  26 420  28 650  31 110  33 700  36 530  39 650  43 040  46 660  
12  nad 32 let  14 350  15 570  16 890  18 270  19 870  21 490  23 280  25 330  27 420  29 740  32 290  34 970  37 920  41 140  44 650  48 420  

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3 (v Kč měsíčně)

 

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1  do 1 roku  11 920  12 930  14 010  15 210  16 470  17 860  19 390  21 040  22 800  24 790  26 840  29 100  31 590  34 280  
2  do 2 let  12 400  13 410  14 560  15 810  17 100  18 550  20 120  21 830  23 650  25 710  27 850  30 220  32 770  35 580  
3  do 4 let  12 870  13 930  15 100  16 400  17 750  19 240  20 900  22 660  24 570  26 710  28 930  31 370  34 020  36 930  
4  do 6 let  13 340  14 470  15 660  17 020  18 430  19 980  21 690  23 510  25 500  27 700  29 990  32 530  35 290  38 310  
5  do 9 let  13 840  15 020  16 270  17 650  19 130  20 750  22 520  24 400  26 470  28 750  31 130  33 760  36 630  39 760