Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Mzdy a platy - přehledy

3.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8 Mzdy a platy – přehledy

Ing. Olga Krchovová

Minimální mzda

Rok  Měsíční výše minimální mzdy Hodinová výše minimální mzdy 
Od 1. 1. 2007 do 31. 7. 2013  7 955 Kč  48,10 Kč  
Od 1. 8. 2013 do 31. 12. 2014  8 500 Kč  50,60 Kč  
Od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015  9 200 Kč  55,00 Kč  
Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016  9 900 Kč  58,70 Kč  
Od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017  11 000 Kč  66,00 Kč  
Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018  12 200 Kč  73,20 Kč  
Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019  13 350 Kč  79,80 Kč  
Od 1. 1. 2020 14 600 Kč 87,30 Kč 

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin. Hodinové sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy platí pro 40hodinovou týdenní pracovní dobu. Při jiné délce týdenní pracovní doby je nutné je upravit.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu

Skupina prací 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1.  55,00 Kč  58,70 Kč  66,00 Kč  73,20 Kč  79,80 Kč  87,30 Kč 
2.  60,70 Kč  64,80 Kč  72,90 Kč  80,80 Kč  88,10 Kč  96,30 Kč 
3.  67,00 Kč  71,60 Kč  80,50 Kč  89,20 Kč  97,30 Kč  106,40 Kč 
4.  74,00 Kč  79,00 Kč  88,80 Kč  98,50 Kč  107,40 Kč  117,40 Kč 
5.  81,70 Kč  87,20 Kč  98,10 Kč  108,80 Kč  118,60 Kč  129,70 Kč 
6.  90,20 Kč  96,30 Kč  108,30 Kč  120,10 Kč  130,90 Kč  143,20 Kč 
7.  99,60 Kč  106,30 Kč  119,60 Kč  132,60 Kč  144,50 Kč  158,10 Kč 
8.  110,00 Kč  117,40 Kč  132,00 Kč  146,40 Kč  159,60 Kč  174,60 Kč 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc

Skupina prací 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1.  9 200 Kč  9 900 Kč  11 000 Kč  12 200 Kč  13 350 Kč  14 600 Kč 
2.  10 200 Kč  10 900 Kč  12 200 Kč  13 500 Kč  14 740 Kč  16 100 Kč 
3.  11 200 Kč  12 100 Kč  13 400 Kč  14 900 Kč  16 280 Kč  17 800 Kč 
4.  12 400 Kč  13 300 Kč  14 800 Kč  16 400 Kč  17 970 Kč  19 600 Kč 
5.  13 700 Kč  14 700 Kč  16 400 Kč  18 100 Kč  19 850 Kč  21 700 Kč 
6.  15 100 Kč  16 200 Kč  18 100 Kč  20 000 Kč  21 900 Kč  24 000 Kč 
7.  16 700 Kč  17 900 Kč  19 900 Kč  22 100 Kč  24 180 Kč  26 500 Kč 
8.  18 400 Kč  19 800 Kč  22 000 Kč  24 400 Kč  26 700 Kč  29 200 Kč 

Poživatelé invalidního důchodu

Dle § 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. byly pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně, výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy jiné než pro ostatní zaměstnance. Od 1. 1. 2017 již pro ně není výjimka a výše minimální mzdy je pro ně stejná jako pro ostatní zaměstnance.

Skupina prací Za hodinu  Za měsíc  
2007–2015 2016 2007–2015 2016 
1.   48,10 Kč  55,10 Kč  8 000 Kč  9 300 Kč  
2.   53,10 Kč  60,90 Kč  8 900 Kč  10 300 Kč  
3.   58,60 Kč  67,20 Kč  9 800 Kč  11 300 Kč  
4.   64,70 Kč  74,20 Kč  10 800 Kč  12 500 Kč  
5.   71,50 Kč  81,90 Kč  12 000 Kč  13 800 Kč  
6.   78,90 Kč  90,50 Kč  13 200 Kč  15 300 Kč  
7.   87,10 Kč  99,90 Kč  14 600 Kč  16 800 Kč  
8.   96,20 Kč  110,30 Kč  16 100 Kč  18 600 Kč  

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat, zahrnují skupiny prací práce zařazené do jednotlivých platových tříd takto:

Skupina prací Zahrnuje práce v platové třídě 
1.  1. a 2.  
2.  3. a 4.  
3.  5. a 6.  
4.  7. a 8.  
5.  9. a 10.  
6.  11. a 12.  
7.  13. a 14.  
8.  15. a 16.  

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda, jsou obecné charakteristiky skupin prací a příklady prací v těchto skupinách stanoveny v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě.

Odměna za pracovní pohotovost

Odměna za pracovní pohotovost přísluší nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku (§ 140 ZP).

Přehled povinných příplatků ke mzdě

Mzda (příplatek) Výše příplatku Právní předpis 
za práci přesčas  nejméně 25 % průměrného hodinového výdělku  § 114 ZP 
za práci ve svátek  zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši nejméně 100 % průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek namísto náhradního volna  § 115 ZP 
za práci v noci  nejméně 10 % průměrného hodinového výdělku, jinou výši příplatku lze sjednat v kolektivní smlouvě nebo sjednat se zaměstnanci  § 116 ZP 
za práci ve ztíženém pracovním prostředí  nejméně 10 % hodinové minimální mzdy za každý ztěžující vliv (nejméně 8,73 Kč v provozu se 40hodinovou týdenní pracovní dobou)  § 117 ZP 
za práci v sobotu a v neděli  nejméně 10 % průměrného hodinového výdělku, jinou výši příplatku lze sjednat v kolektivní smlouvě nebo sjednat se zaměstnanci  § 118 ZP 

Přehled příplatků k platům

Příplatek Výše příplatku Právní předpis 
za vedení  viz samostatná tabulka  § 124 ZP 
za práci v noci  20 % průměrného hodinového výdělku  § 125 ZP 
za práci v sobotu a v neděli  25 % průměrného hodinového výdělku  § 126 ZP 
za práci přesčas  
  • 25 % průměrného hodinového výdělku,

  • 50 % průměrného hodinového výdělku, jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu

 
§ 127 ZP 
za práci ve ztíženém pracovním prostředí  500–1 800 Kč měsíčně  § 128 ZP a § 7 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 
zvláštní příplatek  viz samostatná tabulka  § 129 ZP a § 8 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 
za rozdělenou směnu  30 % průměrného hodinového výdělku za každou rozdělenou směnu na 2 nebo více částí (přerušení práce nebo jejich souhrn činí min. 2 hodiny)  § 130 ZP 
osobní příplatek  
  • do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen (pro dlouhodobé velmi dobré pracovní výsledky)

  • do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, jedná-li se o vynikajícího, všeobecně uznávaného odborníka vykonávajícího práce zařazené do 10. až 16. platové třídy

 
§ 131 ZP 
za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah  dvojnásobek průměrného hodinového výdělku za hodinu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické činnosti nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti vykonávané přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě školského zákona, kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy, ředitelem školského zařízení nebo ředitelem zařízení sociálních služeb  § 132 ZP 
specializační příplatek pedagogického pracovníka  ve výši 1 000–2 000 Kč měsíčně zaměstnanci, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady  § 133 ZP 
příplatek za práci ve svátek  zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši 100 % průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek namísto náhradního volna  § 135 ZP 

Výše příplatku za vedení pro vedoucí zaměstnance

 Stupeň řízení Výše příplatku za vedení v % **) 
 Zaměstnanec, který není vedoucím zaměstnancem, ale je podle organizačního předpisu oprávněn řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců  5 až 15  
1.  Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení nebo vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí práci podřízených zaměstnanců  5 až 30  
2.  Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení nebo vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí práci podřízených zaměstnanců  15 až 40  
3.  Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení, nebo vedoucí zaměstnanec-vedoucí organizační složky, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení  20 až 50  
4.  Vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, vedoucí zaměstnanec-vedoucí organizační složky, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, náměstek člena vlády, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vedoucí Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky, vedoucí Kanceláře Veřejného ochránce práv, finanční arbitr a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů  30 až 60  

**) z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen

Zvláštní příplatek

Skupina č. Název skupiny *) Výše příplatku 
I.  Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života (patří sem i práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu)  500 až 1 300 Kč  
II.  Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života  750 až 2 500 Kč  
III.  Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví  1 250 až 5 000 Kč  
IV.  Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví  1 880 až 7 500 Kč  
V.  Práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví  2 500 až 10 000 Kč  

*) podrobnější vymezení viz Příloha č. 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V. s výjimkou zvláštního příplatku za práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější. Právo na zvláštní příplatek za práce střídavě vykonávané ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu a jeho výše se posoudí samostatně.

Nominální fond pracovní doby ve dnech a hodinách v jednotlivých měsících roku 2020

Měsíc Počet pracovních dnů + svátků připadajících na tyto dny Počet hodin za měsíc při 40hodinové týdenní pracovní době rovnoměrně rozvržené do 5 pracovních dnů se směnami po 8 hodinách Počet hodin za měsíc při 38,75hodinové týdenní pracovní době rovnoměrně rozvržené do 5 pracovních dnů se směnami po 7,75 hod. Počet hodin za měsíc při 37,5hodinové týdenní pracovní době rovnoměrně rozvržené do 5 pracovních dnů se směnami po 7,5 hod. 
leden  22 + 1  176 (184)  170,5 (178,25)  165 (172,5)  
únor  20  160  155  150  
březen  22  176  170,5  165  
duben  20 + 2  160 (176)  155 (170,5)  150 (165)  
květen  19 + 2  152 (168)  147,25 (162,75)  142,5 (157,5)  
červen  22  176  170,5  165  
červenec  22 + 1  176 (184)  170,5 (178,25)  165 (172,5)  
srpen  21  168  162,75  157,5  
září  21 + 1  168 (176)  162,75 (170,5)  157,5 (165)  
říjen  21 + 1  168 (176)  162,75 (170,5)  157,5 (165)  
listopad  20 + 1  160 (168)  155 (162,75)  150 (157,5)  
prosinec  21 + 2  168 (184)  162,5 (178,25)  157,5 (172,5)  

V závorkách je uveden fond pracovní doby včetně placených svátků, tj. svátků připadajících na všední dny. Upozorňujeme, že každý zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance s harmonogramem směn na příslušné období, a to i v případě, že harmonogram směn je shodný s tzv. nominálním fondem pracovní doby, který je uváděn v plánovacích kalendářích (viz tabulka výše uvedená).

Platové tarify – § 123 ZP

Platové tarify se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich v platových stupních. Platové tarify se zaokrouhlují na celé desetikoruny nahoru.

Vláda stanoví nařízením vlády č. 341/2017 Sb.

  • zařazení prací do platových tříd,

  • kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací, způsob zařazování zaměstnanců do platových tříd,

  • podmínky pro určení započitatelné praxe,

  • okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší a nejvyšší stupeň příslušné platové třídy,

  • stupnice platových tarifů pro příslušný kalendářní rok, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku tak, aby platové tarify v jednotlivých platových třídách činily nejméně:

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně)

 

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1  do 1 roku  11 030  11 850  12 710  13 650  14 660  15 770  16 980  18 300  19 730  21 260  22 980  24 770  26 730  28 880  31 210  33 750  
2  do 2 let  11 370  12 230  13 130  14 120  15 200  16 330  17 560  18 950  20 400  22 010  23 780  25 630  27 690  29 900  32 330  34 960  
3  do 4 let  11 740  12 650  13 570  14 590  15 700  16 890  18 180  19 610  21 130  22 800  24 660  26 560  28 680  30 990  33 500  36 210  
4  do 6 let  12 120  13 050  14 040  15 080  16 250  17 480  18 810  20 300  21 870  23 610  25 510  27 480  29 690  32 090  34 710  37 520  
5  do 9 let  12 550  13 500  14 510  15 600  16 800  18 080  19 470  21 010  22 640  24 440  26 410  28 480  30 760  33 240  35 960  38 870  
6  do 12 let  12 980  13 950  14 990  16 120  17 380  18 690  20 150  21 770  23 430  25 290  27 360  29 500  31 860  34 420  37 250  40 270  
7  do 15 let  13 400  14 440  15 510  16 690  17 970  19 350  20 840  22 520  24 290  26 200  28 340  30 560  33 000  35 680  38 600  41 730  
8  do 19 let  13 850  14 920  16 050  17 250  18 600  20 020  21 560  23 310  25 140  27 120  29 340  31 670  34 190  36 960  40 020  43 250  
9  do 23 let  14 310  15 420  16 600  17 850  19 250  20 720  22 330  24 130  26 020  28 100  30 380  32 790  35 420  38 320  41 470  44 820  
10  do 27 let  14 830  15 970  17 170  18 470  19 930  21 450  23 090  25 000  26 960  29 090  31 470  33 980  36 710  39 700  42 990  46 430  
11  do 32 let  15 310  16 490  17 770  19 110  20 640  22 210  23 940  25 910  27 920  30 150  32 610  35 200  38 030  41 150  44 540  48 160  
12  nad 32 let  15 850  17 070  18 390  19 770  21 370  22 990  24 780  26 830  28 920  31 240  33 790  36 470  39 420  42 640  46 150  49 920  

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)

 

 

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1  do 1 roku  13 420  14 430  15 510  16 710  17 970  19 360  20 890  22 540  24 300  26 290  28 340  30 600  33 090  35 780  
2  do 2 let  13 900  14 910  16 060  17 310  18 600  20 050  21 620  23 330  25 150  27 210  29 350  31 720  34 270  37 080  
3  do 4 let  14 370  15 430  16 600  17 900  19 250  20 740  22 400  24 160  26 070  28 210  30 430  32 870  35 520  38 430  
4  do 6 let  14 840  15 970  17 160  18 520  19 930  21 480  23 190  25 010  27 000  29 200  31 490  34 030  36 790  39 810  
5  do 9 let  15 340  16 520  17 770  19 150  20 630  22 250  24 020  25 900  27 970  30 250  32 630  35 260  38 130  41 260