Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

MYSLELI JSTE SI, ŽE... - Přehled judikatury trochu jinak

2.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstoupení od konkurenční doložky

     Ta věta zní následovně: „Zaměstnavatel může od dohody podle odst. 1 (rozuměj konkurenční doložky) odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance“. Jde o citaci stávajícího ustanovení § 310 odst. 4 zákoníku práce. A ta od počátku své existence vyvolávala pochybnost o tom, jestli je tím zaměstnavateli dán zákonný důvod k odstoupení od konkurenční doložky (který může bez dalšího využít a je jen časově omezen do skončení pracovního poměru), nebo citované ustanovení řeší jen časové omezení takového práva zaměstnavatele, ale je k tomu potřeba, aby možnost odstoupení byla se zaměstnancem sjednána ve smyslu ustanovení § 48 odst. 1 občanského zákoníku. Ano, staly se případy, kdy zaměstnavatel právě s odkazem na uvedenou větu odstoupil od konkurenční doložky doslova na poslední chvíli, aby tak nemusel zaměstnanci platit přiměřené peněžité vyrovnání.

     Teď už se zdá být jasno. Světlo do tohoto případu vnesl Nejvyšší soud. A přiklonil se k názoru, že ustanovení § 310 odst. 4 zákoníku práce neopravňuje zaměstnavatele odstoupit od konkurenční doložky v době trvání pracovního poměru z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, ale že jeho smyslem (účelem) je vymezit pouze časové období, v němž je odstoupení přípustné, a vyloučit tak možnost zrušení konkurenční doložky ze strany zaměstnavatele v době, kdy již zaměstnancův pracovní poměr skončil a kdy by měl pobírat od zaměstnavatele sjednané peněžité vyrovnání. Jinými slovy, využít zmíněné možnosti může zaměstnavatel stejně jen v případě, že jeho právo k odstoupení od konkurenční doložky bylo se zaměstnancem sjednáno.

(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4986/2010)

Doručení osobní

     Málokterý zaměstnavatel si to uvědomuje, ale zákoník práce preferuje při doručování písemností vyjmenovaných v jeho ustanovení § 334 odst. 1 (např. písemností týkajících se skončení pracovního poměru) doručení osobní, na pracovišti zaměstnance, v jeho bydlišti, nebo kdekoliv bude zastižen. Jde navíc o doručení nejrychlejší a až na výjimky nejméně komplikované.

     Pokud není osobní doručení