Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Mluva ptáků

1.5.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Hejno ptáků zatoužilo po králi, kterého neměli. A protože byli bezradní, obrátili se na dudka, kterého považovali za ptáka, který vyniká nad jiné svou moudrostí. Moudrý dudek jim bez zaváhání odvětil, že král, kterého hledají, se jmenuje Símurgh, což v překladu znamená, že je tím, který má sílu třiceti ptáků. A dodal, že Símurgh žije na posvátné hoře Qáf. Chtějí-li si najít svého krále, musí do výpravy za ním vložit mnoho odvahy bez jakékoliv záruky. Cesta je totiž nesnadná a nebezpečná a není pro každého. Ptáci vyslechli moudrého dudka a poprosili jej, aby vedl jejich výpravu za králem. Dudek svolil s tím, že na takovou výpravu je třeba dobrá příprava. Na mapě jim ukázal cestu, na které budou muset zdolat několik skalnatých hřebenů, přeplavit se přes moře a projít pěti údolími a pěti pouštěmi. Ta poslední poušť je nejstrašnější a na jejím konci leží hora Qáf.

Někteří z ptáků byli zaskočeni délkou a obtížností cesty a nacházeli řadu dobrých důvodů, proč nemohou podniknout výpravu za králem Símurghem. Pro papouška bylo přednější se vydat za svatým grálem cestou, která začíná velkým rozjímáním. Páv měl sen, že jej čeká štěstí, kterému nemůže přeci utéci. Mohl by vyprávět řadu příběhů, jak se někdo snažil nadbíhat štěstí, které na něj přitom čekalo. Kachna gagala a racek vřískal, že jejich život závisí na vodě, a proto nemohou jít tam, kde voda není, či je jí málo. Jedině snad kdyby všichni sebou vzali velké zásoby vody. Do toho sova houkala, že nemůže ponechat noc samotnou, a slavík zpíval o tajemství lásky, které musí střežit a pro které klidně na sebe zapomene.

I dudek se zaposlouchal do zpěvu slavíka a na chvíli se zapomněl. Pak slavíkovi řekl: „Svým zpěvem velebíš lásku, která však bez krále uvadne jako růže, z níž Ti zůstane trn. Vzdej se růže, která se jen na chvíli usmívá a voní a pak je prázdnou a jen bodá, aniž rozumíš proč.“ Slavík však byl zaposlouchán do svého zpěvu o růži a dudka neslyšel.

Dobrá polovina ptáků vyslechla dudkovo vyprávění o cestě a podporovali se v nadšení. V prvním údolí ovšem poznali, že jejich cesta bude náročnější, než si dokázali představit. Někteří z nich přicházeli na to, že dudek nebude tak moudrý, aby je vedl. Jiní ptáci začali poukazovat, že je třeba se lépe připravit, a proto je dobré se vrátit. A nemálo bylo těch, kteří počali hlásat, že vlastně krále nepotřebují, protože se jim dařilo celkem dobře, než se za ním vydali. Dudek si je proto všechny sezval, že jim podrobněji popíše cestu, aby již nebyli zaskočeni. To první údolí, ve kterém jsou nyní, je Údolím hledání, kde se snaží každý dobrat k tomu, proč je dobré podniknout nebezpečnou výpravu. Do druhého údolí se dostanou ti, kteří si odpoví. Druhé údolí se jmenuje Údolí lásky. V něm každý pocítí velkou touhu spatřit svého milovaného krále. Touha zde je jako oheň, který vše pohltí. Cesta do druhého údolí je však velmi nebezpečná, neboť lásku je třeba podrobit zkoušce. Pevná láska pak povede poutníky do třetího údolí, které leží výše. Je to Údolí poznání. Zde každý objeví pravdu, která lásku učiní niternější. Dalším je údolí odpoutání, ve kterém se každý poutník přestane ohlížet na všechny postranní věci a co tomu, kdo může říci a touha je zbytečná a málo. Páté údolí je Údolím jedinosti. Poutníci si